Rozhovory o ženách v politice: Jiří Šlégr

Zdroj: psp.cz
Zdroj: psp.cz
Rozhovor ohledně otázky žen v politice nám poskytl politik Jiří Šlégr.

 Jiří Šlégr

Je bývalým hokejovým obráncem, členem prestižního spolku Triple Gold Club (vítězství na Mistrovství světa v ledním hokeji, Olympijských hrách a zisk Stanleyova poháru). Aktuálně je ve vedení hokejového klubu HC Litvínov, kde zároveň vykonává pozici asistenta trenéra. V současnosti působí jako politik. Od roku 2010 je poslancem Parlamentu České republiky, od února 2010 do října 2011 členem České strany sociálně demokratické, ze které vystoupil spolu s Jiřím Paroubkem.

Zdroj: Wikipedie

Považujete zastoupení žen v politice za téma pro českou politickou scénu významné, nebo za okrajovou záležitost? Proč?

Rozhodně jej nepovažuji za okrajovou záležitost. Dnes a denně se ukazuje, že muži a ženy mají rozdílné názory a není pravidlem, že ta či ona strana má vždy pravdu. Ctím demokracii, jejíž podstatou je střet názorů a diskuse. Myslím proto, že střet mezi ženským a mužským viděním světa, je na místě. I v politice. Z mého pohledu jsou ale ženy především matky. Nejsem si proto jistý, zda jim nejsou milejší povinnosti v rodině, než nějaká politika. Upřímně, nedivil bych se tomu.

Jaký je Váš názor na současné zastoupení žen a mužů v české politice?

Jak je vidět, tak ve volbách zatím občané příliš nerozlišují mezi tím, zda je kandidátem žena, nebo muž. Velký vliv na poměrně nízké zastoupení žen v české politice má ale určitě vnitrostranická politika při sestavování kandidátek. Voliči za to nemůžou.

Existuje podle Vás nějaký ideální stav účasti žen v politice? Jaký by podle Vás byl?

Jak jsem naznačil výše, myslím, že střet názorů je nutný. V logice této myšlenky by byl ideální stav padesát na padesát. Na druhé straně nikdy nemůžete zaručit, že některé ženy budou přemýšlet spíše jako muži a naopak. Takže tento poměr by mohl být sice ideální, ale nijak zvlášť bych se na něj nevázal. Je to zkrátka jen představa ideálního stavu.

Ovlivňuje podle Vás současné menší percentuální zastoupení žen nějak výslednou podobu politiky?

Určitě by současná politika zasloužila trochu ženského nadhledu a noblesy. V tomto směru si myslím, že větší zastoupení žen by mohlo pozvednout současnou poněkud pokleslou úroveň české politické scény.

Myslíte si, že by větší zastoupení žen mohlo nějak ovlivnit podobu politické scény? Pokud ano, v čem? Mělo by to podle Vašeho názoru nějaký dopad i na českou společnost?

Tak třeba dosud zde chybí silná parlamentní strana, která by měla ve svém čele ženu, což je věc, která je na západ od nás, ale nejen tam, poměrně běžná. Myslím však, že dopad na společnost by v takovém případě nebyl příliš valný. Lidé obecně o politicích a političkách nemají valné mínění. Je to o slušném chování, a v tom se mohou dopustit chyb jak ženy, tak muži. 

Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru? Proč? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít?

V našem konkrétním případě nově vznikající strany Národní socialisté – levice 21. století jsme o tomto fenoménu dosud nedebatovali. Myslím ale, že taková debata u nás určitě nastane. Samozřejmě, ideální by bylo, kdyby ve všech stranách byla možnost tzv. přirozeného výběru. To je ale složité, protože politika přirozeně zatím láká více muže, než ženy. Konkrétní poměr v případě kvót bych nerad uváděl. Myslím, že pro začátek by bylo reálné zhruba třetinové naplnění kandidátní listiny pro volby ženami. Nesmíme se dostat do situace, kdy budeme mít uzákoněno, že na kandidátce musí být například 50 % žen, a přitom je mít nebudete. Nakonec se to může obrátit, a pak si budeme uzákoňovat kvótu na muže. Myslím, že je to individuální záležitost každé politické strany, a proto bych kvóty neuzákoňoval.

Některé politické strany si kvóty stanovily dobrovolně, ale nedaří se je vždy  naplňovat. Navrhoval byste nějaká jiná opatření?

Ten případ, o kterém mluvíte, si pamatuji ze sociální demokracie. Pro mě je důležité, aby tam byla jednoznačná snaha té či oné strany prosadit si ženu do vedení. Když taková nebude, nedá se nic dělat. Bude třeba za dva roky. Když jich bude více, prosím, ať je ve vedení třeba oněch 50 % žen.

Myslíte si, že jsou i jiné cesty ke zvýšení participace žen v politice? Jaké? Upřednostňujete některou Vy osobně?

Já určitě upřednostňuji co možná nejpřirozenější cestu. To znamená, že strany budou schopny prostřednictvím zmíněného přirozeného výběru najít dostatečné množství žen, které je budou reprezentovat jak v jejich vedení, tak například i na půdě Parlamentu, ale i krajů či obcí. Myslím ale, že k tomu budeme ještě muset dospět. 

Děkujeme za rozhovor.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

duben 132024