Rozhovor s Pavlou Brady

Od dnešního dne Vám budeme pravidelně přinášet rozhovory se členkami našeho Klubu političek. Dnes Vám představíme Ing. Pavlu Brady, místopředsedkyni Strany pro otevřenou společnost a zastupitelku statutárního města Opava.

pavla_brady_1.jpgIng. Pavla Brady

Místopředsedkyně Strany pro otevřenou společnost, zastupitelka statutárního města Opava, předsedkyně Moravskoslezské krajské organizace a Základní organizace Opava. Vystudovala VUT, civilním povoláním je soudní znalkyně.

Motivace:

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky?

Impulsem pro můj vstup do politiky, byla silná občanská nespokojenost s tím, jak se vedení našeho města chová ke svým občanům. Když se mi něco nelíbí, snažím se to, pokud možno, změnit a nečekat, až to někdo někdy udělá. Protože zodpovědnost za to, jak žijeme, je na nás všech. Aktivní zapojení se do veřejného života přes politiku vidím jako jednu z mála cest, jak změnit anebo alespoň ovlivnit dění ve svém městě, kraji, zemi.

Jaké jsou vaše politické ambice?

Ambice? Opavskou radnici doposud vždy vedli muži, myslím, že dozrál čas pro primátorku.

Co Vám politika dává/bere (v profesním i v osobním životě)?

Politika mi bere spoustu času a energie, ale zároveň mi dává také pocit, že dělám, co je potřebné. Co byste poradila potenciálním a začínajícím političkám - na co by se měly připravit a co by je nemělo odradit? Česká politika je stále doménou mužů a hraje se v ní „mužsky“, tedy tvrdě. Navíc mnohým politikům přítomnost žen na „jejich hřišti“ moc nevyhovuje a dávají to znát. Ženy by se neměly nechat tímto prostředím zastrašit či znechutit a snažit se chovat žensky. Už jen tím a svou přítomností mohou přispět ke kultivaci politického chování.

Politický program:

Jaká jsou témata a problémy, kterými se v politické práci zabýváte, proč jste si je zvolila a jakých cílů/změn v nich chcete dosáhnout?

V komunální politice v Opavě se věnuji především převodům majetku, protože tato oblast je mi profesně blízká, jako soudní znalkyni na oceňování nemovitostí. V oblasti majetku jde často o velké peníze a bývá tam také nejvíce tendencí ke korupci. Jako opoziční zastupitelka se snažím poctivě vykonávat roli „hlídacího psa“. Od doby mého zvolení se mi už několik transakcí, pro město nevýhodných, povedlo zastavit anebo na ně alespoň upozornit.

Politická situace v ČR:

Jak vnímáte současný stav české politiky?

Současná česká politika je po dvaceti letech demokracie v krizi. Češi svým politikům většinou nevěří a neuznávají je. Myslím, že je čas na zásadní změnu, nelze donekonečna „recyklovat“ stále ty stejné politiky, kteří už tolikrát zklamali. Nemáme pouze 2 nebo 4 politické strany, jsou i jiné strany, které si zaslouží, aby jim dali voliči šanci. Domníváte se, že je v ČR dostatečné zastoupení žen v politice? V případě, že ne, jakými způsoby podle vás lze tuto situaci změnit? Zastoupení žen v české politice je dost tristní. Je dobře, že už se o tomto problému, také díky aktivitám Fóra 50 %, více mluví. Víme, že voliči chtějí více političek a je potřeba, aby tuto jejich vůli začaly také vnímat strany a začaly ženy v politice aktivněji podporovat.

Rovné příležitosti žen a mužů:

Co pro Vás osobně znamená politika rovných příležitostí žen a mužů a její uplatňování v praxi a jak byste její ne/potřebnost vysvětlila voličstvu?

Politika rovných příležitostí znamená zohledňování potřeb všech skupin obyvatelstva, tedy mužů i žen, dětí i seniorů, atd. a nejen těch skupin, které se umí lépe zorganizovat a lépe lobovat. Zohlednění potřeb mužů i žen, lze v praxi zajistit tzv. komunitním rozpočtováním, kdy je snaha veřejné prostředky rozdělit rovnoměrně mužům i ženám. Pokud bychom takovéto hledisko aplikovali u nás v Opavě, pak by se nemohlo stát, že z 60 mil. Kč pro sport, skončilo 45 mil. Kč pouze ve fotbale, který je téměř výhradně mužským sportem!

Co Vy konkrétně děláte v této oblasti ve vašem městě a regionu, ve vaší politické straně apod.? A jakých změn chcete dosáhnout?

Snažím se motivovat ženy okolo sebe, aby se aktivněji zapojily do veřejného života. A docela se mi to daří. Když jsme v roce 2006 skládali kandidátku do zastupitelstva, měli jsme problém získat alespoň třetinu žen, do letošních voleb budeme mít kandidátek polovinu!

Domníváte se, že je vaše politická strana více "otevřená ženám" než ostatní strany a proč?

Jsem si jista tím, že je naše politická strana více „otevřená“ i ženám, protože otevřenost je našim nosným tématem zřejmým již z názvu – „Strana pro otevřenou společnost“. Konkrétním důkazem otevřenosti naší strany vůči ženám je například to, že jsme si na lednové konferenci zvolili do pětičlenného předsednictva naší strany hned dvě ženy! Já i moje kolegyně místopředsedkyně Markéta Puzrlová jsme navíc aktivní v oblasti prosazování rovných příležitostí, takže jsem si jista, že se SOS v této oblasti ještě nadále zlepší.


Sdílejte s přátelifotogalerie Pavla Brady   (fotek: 5)

Na studijní cestě v Norsku - před sídlem norského Svazu měst a obcí
Na návštěvě v norské školce
Studijníí pobyt v Norsku
Během workshopu
Na studijním pobytu o rovných příležitostech v Norsku

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!