Voliči a voličky si vybrali - zastoupení žen v PSP roste

Výsledky voleb byly nečekané, a to nejen co se týče výsledků pro politické strany. V nové Poslanecké sněmovně totiž zasedne historicky nejvyšíí počet žen: 44 poslankyň, což odpovídá 22 %. Oproti minulému volebnímu období se jedná o nárůst o 4 %.

Výsledky voleb byly nečekané, a to nejen co se týče výsledků pro politické strany, ale i z hlediska zastoupení žen. V nové Poslanecké sněmovně zasedne celkem 44 poslankyň, což odpovídá 22 %. Jedná se o historicky nejvyšší zastoupení političek v dolní komoře parlamentu, nárůst oproti minulému volebnímu období je 4%.

Co je příčinou tohoto překvapivého zlepšení? Naše prognóza o poklesu zastoupení političek se nenaplnila z jednoho prostého důvodu: ženy získaly masivní podporu voličů a voliček. Celkem 14 se jich do Sněmovny prokroužkovalo z nevolitelných míst kandidátních listin. Nebýt preferenčních hlasů, naše pesimistická předpověď se mohla vyplnit. Kdyby totiž záleželo na politických stranách, počet zvolených poslankyň by byl mnohem nižší: 32, a jejich zastoupení tak mohlo klesnout na 16 %.

Je zcela evidentní, že lidé si přejí mít více žen v politice a neochota politických stran reagovat na tuto celospolečenskou poptávku je neomluvitelná. To platí zejména pro dvě největší strany, ODS a ČSSD, které měly na kandidátních listinách vůbec nejméně žen. Jejich špatné volební výsledky tak vnímáme s jistým zadostiučiněním. Jak ukazuje následující tabulka, tyto dvě strany mají také nejnižší podíl zvolených poslankyň: ČSSD bude zastupovat pouhých 5 zákonodárkyň a ODS 9. Navíc tři kandidátky za ODS do Sněmovny vynesly preferenční hlasy.

Výsledky parlamentních voleb dle zastoupení žen

 Politická strana  Počet mandátů  Počet žen  Podíl zvolených žen v rámci politických stran v %

 ČSSD

 56

 5

   8,93

 ODS

 53

 9

  16,98

 TOP09

 41

 11

  26,83

 KSČM

 26

 11

  42,31

 VV

 24

 8

  33,33

 Celkem

 200

 44

  x

Celkový podíl žen dle odevzdaných hlasů 22 %.

 Zdroj: ČSÚ

Masivní využití preferenčních hlasů, které vedlo k historicky nejlepšímu výsledku pro ženy, vnímáme jako velký úspěch těchto voleb. Fórum 50 % vedlo aktivní kampaň za preferenční hlasy pro ženy, stejnou iniciativu jsme zaznamenaly z mnoha dalších míst: ať už na facebooku, v různých blozích a článcích nebo ve výzvě žen z Havlíčkova brodu. Je zajímavé, že právě starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová se do Sněmovny probojovala ze 12. místa kandidátní listiny.

A kdo jsou ony úspěšné kandidátky, které se do parlamentu prokroužkovaly z nevolitelných míst? Vůbec nejvíce preferencí získaly komunistické političky, celkem pět jich získalo mandát díky přímé podpoře voličů a voliček: Květa Končická, Milada Halíková, Marie Rusová, Ivana Levá a Gabriela Hubáčková. Celkem čtyři kandidátky za ODS přeskákaly své mužské kolegy: již zmiňovaná Jana Fischerová, dále Zdeňka Horníková, Ivana Weberová (postoupila z 9. místa) a Lenka Kohoutová, které v Praze postoupila dokonce z 29. místa. Po dvou „skokankách“ mají Věci veřejné a TOP 09, první z nich Štěpánku Frankovou a Janu Suchou, druzí Alenu Hanákovou a Patricii Kotalíkovou (postoupila z 11. místa). Jen jedna poslankyně za ČSSD získala mandát díky preferenčním hlasům, a to Milada Emmerová. Velmi dobrý je také výsledek pražské kandidátky za ODS Jany Černochové: získala přes 14 tisíc preferenčních hlasů, což je 10. nejlepší výsledek v celé ČR. Děkujeme všem voličům a voličkám, kteří ženy podpořili, má to smysl!

Tisková zpráva ke stažení.

Autorka: Jana Smiggels Kavková


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!