Nadějná politička Monika Mackoviková

Monika Mackoviková
Komunální zastupitelka ve Šternberku

Komunální zastupitelka od roku 2006,  členka Komise pro rozvoj města a Komise pro místní části a místopředsedkyně ZO SZ ve Šternberku.  www.monikamackovikova.cz


Rozhovor nám Monika Mackoviková poskytla v rámci Soutěže o nadějnou političku do 35 let za rok 2008

1.Jak jste se k politice dostala?
O veřejné dění jsem se vždy zajímala. V roce 2004 jsem byla spoluiniciátorkou petice vyjadřující nesouhlas se zněním směrnice ve věci privatizace bytového fondu ve Šternberku. Se spoustou věcí jsem nebyla spokojena, když mě pak oslovili obdobně naladění lidé s tím, abych kandidovala v komunálních volbách, souhlasila jsem. Společně jsme sestavili kandidátní listinu nezávislých kandidátů pod hlavičkou SOS. Umístili jsme se na celkovém druhém místě, získali čtyři mandáty (z 21) a stali se součástí vládnoucí koalice.

2.Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?
Jsem komunální zastupitelkou od roku 2006. Rok jsem byla koaliční zastupitelkou, nyní pracujeme v opozici. Jsem členkou Komise pro rozvoj města a Komise pro místní části, zároveň jsem oddávající. Za zřizovatele jsem členkou Školské rady při ZŠ nám. Svobody. Nyní kandiduji do Krajského zastupitelstva, jsem na pátém místě na kandidátní listině Strany zelených v Olomouckém kraji. Jsem místopředsedkyní ZO SZ ve Šternberku.

3.Co Vás na politické práci baví?
Je to práce pro lidi. Baví mě, když se podaří prosadit něco, z čeho má prospěch většina obyvatel, ne jen jejich malá část. Jinak si myslím, že politika je opravdu  taková strategicko-bojová hra. Musíte se naučit používat různé taktiky a strategie. Politika bystří mozek a posiluje nervy . Hlavně je však o výdrži.

4.Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?
Spolu s kolegy se nám podařilo dostat do programového prohlášení věcná témata, na která předtím nikdo nemyslel nebo jen okrajově (namátkou dětská hřiště, bezbariérové vstupy, atd.), následně jsme pak tyto priority prosadili na seznam plánovaných investic. A některé námi podporované investice se už i realizovaly. V roce 2007 jsem s kolegy zastupiteli získali 1. místo v prestižní celorepublikové soutěži Otevřeno x Zavřeno v kategorii Otevřeno, ve které jsme byli oceněni za nadstandardní informování o své činnosti v zastupitelstvu na neoficiálních webových stránkách  v sekci zastupitelů. Podílím na obsahu neoficiálních šternberských webových stránek www.sternberk.org, které informují o dění v regionu. Jsem spoluzakladatelkou a předsedkyní o. s. Šternbersko. Dlouhodobě se snažím o podporu žen při vstupu veřejného života a do politiky. Ve spolupráci s Fórem 50 % jsem ve Šternberku zorganizovala nadstranický zácvik političek a aspirantek do politiky a i nadále budu podporovat ženy v tom, aby se do věcí veřejných zapojovaly.  

5.Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém jste politicky aktivní?
Pokud chci aktivně ovlivňovat politické dění, je třeba mít zázemí politické strany, tzn. fungující odborné poradní orgány strany a jejich informační servis. Nezávislým kandidátům se nedaří výš než na komunální úrovni za stávající situace nic nebo jen velmi málo prosadit. Strana zelených mi byla nejsympatičtější. Jednak svými tématy (ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv, rovné příležitosti atd.), jednak tím, že je to mladý a dynamicky se rozvíjející politický subjekt. Samotní členové SZ mi přesvědčili svým vystupováním, komunikací a hlavně úspěchy ve vládě a parlamentu o svých kvalitách. Středová politika SZ, kterou je také možné chápat jako alternativu k velkým stranám je mi blízká, pominu-li samozřejmě nějaké radikální názory. Na nejvyšší úrovni oceňuji pragmatickou politiku Martina Bursíka, Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques atd.

6. Máte nějaký svůj politický sen?
Chci, abych se nemusela stydět za to, že jsem aktivní v politice. Nechci, aby si lidé spojovali politiku s něčím špinavým nebo jen s lidmi, kterým jde o koryta a svůj prospěch. Chtěla bych, aby u většiny politiků byla na prvním místě veřejná služba a obecní blaho, nikoliv  osobní prospěch. Chci, aby bylo v politice více žen a aby politiku dělali lidé, kteří používají i zdravý selský rozum. Konkrétní politický sen: práce v Evropském parlamentu.

7. Máte nějaký svůj politický vzor?
Z bývalých političek se mi líbila např. Hana Marvanová, Ze současných političek je to Kateřina Jacques. Ze zahraničních má můj obdiv Madeleine Allbrightová.

8.Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?
Zatím jich je v politice a vůbec rozhodovacích procesech zastoupeno jen málo. Z praktické zkušenosti vím, že je pro ženy velmi náročné skloubit rodinu, péči o děti, profesi a ještě politiku. A ta, když se má dělat pořádně, stojí taky obrovské množství času. Ne všechny ženy účastnící se politiky měly takové štěstí jako já. Jednak mám dobré rodinné zázemí a manžela, který mě podporuje, jednak mám fajn kolegy, kteří např. při plánování schůzek brali ohled na to, že mám malé děti. Jinak by např. nebylo možné účastnit se už 13 dní po porodu koaličních jednání. Ženy chci při vstupu do politiky i nadále podporovat. Uvažuji např. o prosazování hlídání dětí během zasedání zastupitelstev, o dětských koutcích na radnicích a krajských úřadech apod. A jsem samozřejmě pro zavedení kvót.

9.Co je podle Vás politika?
Politika je všechno kolem nás. Politika to jsou opravené chodníky, rekonstruované školy, politika jsou odpady, koncerty v kulturácích, stravování dětí, doprava… Politici na různých úrovních rozhodují o veškerém dění kolem nás. Mají obrovskou moc. Proto by na místech politiků měly být osoby morálně na výši a osoby, které mají všeobecný přehled a používají i zdravý selský rozum.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!