Nadějná politička Jana Nováková

Jana Nováková
Starostka obce Lhota
V roce 2006 byla zvolena místostarostkou obce Lhota a po roce v této funkci byla zvolena starostkou obce Lhota.

Rozhovor nám Jana Nováková poskytla v rámci Soutěže o nadějnou političku do 35 let za rok 2008

1.Jak jste se k politice dostala?
V roce 2004 mi byla nabídnuta práce účetní na Obecním úřadě Lhota, nabídku jsem přijala a stala se účetní na této obci. Po dvouleté práci na obci jsem kandidovala do zastupitelstva obce Lhoty za nezávislé sdružení „Život v obci“.

2.Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?
V roce 2006 jsem byla zvolena místostarostkou obce Lhota  a po roce v této funkci jsem byla zvolena starostkou obce Lhota.

3.Co Vás na politické práci baví? 
Celý život jsem pracovala jako účetní,účastnila se veřejné práce v tělovýchově, takže jsem uvítala změnu.  Starostka obce je tedy pro mě výzvou, pomáhat při rozvoji naší obce. Získávat dotace na její rozkvět a do života v obci přimět i její obyvatele.  Snážím se o bližší spolupráci s dětmi a jejich rodiči, myslím že tato činnost se stala velmi atraktivní a dá se říct že "Sklízí své ovoce“.Dále v naší obci velmi aktivně pracují občanská sdružení.

4.Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?
Pravdou je, že považuji za největší úspěch, přesvědčit obyvatele obce o vzájemné toleranci. Ale pokud to budu brát pracovně, tak za dvouleté období jsme získali mnoho dotací z POV a MMR na výstavbu dětského hřiště U Splavu. Dále jsme vybudovali nové chodníky, upravili rybník,zrekonstruovali náves,revitalizovali  zeleň v obci  a pokračujeme výstavbou nové ulice k ČOV.Mnoho práce také spočívá v kulturních akcí, kterých tady u nás máme velice mnoho a jsou hojně navštěvovány.Vznik nových tradicí – Svátek hudby, muzejní noc, Evropský den parků(kterým oslavujeme starou kaštanovou alej), čertovské rojení(Mikulášská slavnost na návsi), štědrovečerní odpolední setkání občanů na návsi,pravidelné setkávání seniorů, a velmi  aktivní mladí hasiči, kteří  dosahují velice krásných úspěchů pří okresních přeborech.


5.Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?
Sdružení jsem nevybírala, v rozhodování mi pomohla nečinnost, která v obci panovala.Proto naše sdružení bylo postaveno tak, aby ti lidé kteří kandidují , zároveň i pro naší obec pracovali.


6.Máte nějaký svůj politický sen?
Ten budu mít splněn v okamžiku, když budu odcházet ze své funkce s vědomím toho, až obyvatelé  obce pochopí  že vesnice může fungovat jen za jejich spolupráce, bude vytvořena nová infrastruktura  a život v obci bude stále tak aktivní jako právě teď.


7.Máte nějaký svůj politický vzor?
Přiznávám, že politický vzor jsem neměla a nemám. To bych podléhala pokušení podobat se jí/mu v její/jeho úspěších i chybách. Jedna věc je však takový chimérický vzor a docela jiná věc je někdo, kdo má přirozenou autoritu i zaslouženou úctu a dovede pro něco nadchnout sebe i druhé.


8.Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?
Je skutečností, že podíl žen v naší politice, jak komunální tak vysoké je procentuelně hodně nízký. Myslím si, že my ženy nejsme o nic slabšími a průbojnějšími články než muži v naší politice. Aktivních , schopných političek a žen je v dnešní době velmi mnoho, jen nemáme tu možnost se prosadit a ukázat své schopnosti v té „ Vysoké politice“, kde si svá místa hrdě brání Ti páni, „ !Politici!“ Proto bychom se neměli bát prosazovat svůj um a dosáhnou svých cílů.Řešením není prosazování poměrného zastupování, dokonce si myslím že je pro nás ženy urážející.


9.Co je podle Vás politika?
Politika, aby měla nějaký smysl, musí samozřejmě vycházet z  poznání reality. Bez poznání reality se politika vlastně ani poznat nedá.Politika je především práce s lidmi, jejich získání pro aktivní spolupráci při tvorbě i realizaci společných programů. Do politiky také patří pojmy jako je slušnost,ohleduplnost, tolerance, maximální nasazení pro věc veřejnou a ne osobní!


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!