Nadějná politička Esma Opravilová

Esma Opravilová
asistentka v Evropském parlamentu
V letech 2002 - 2006 byla členkou Městského zastupitelstva v Kroměříži a v současné době pracuje v Evropském parlamentu jako asistentka Evropské Parlamentní skupiny GUE/NGL - Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice. Je členkou KSČM.


Rozhovor nám Esma Opravilová poskytla v rámci Soutěže o nadějnou političku do 35 let za rok 2008

1.Jak jste se k politice dostala?
K politice mně přivedla moje rodina, především moje maminka a můj dědeček. Oba byli velmi politicky činní na místní úrovni.

2.Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?
V současné době pracuji v Evropském parlamentu jako asistentka Evropské Parlamentní skupiny GUE/NGL - Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice. V EP jsem zaměstnaná od ledna 2005. Od  dubna 1995 jsem členkou KSČM. Třetím funkčním obdobím jsem členka pléna OV KSČM Kroměříž a v letech 2002 – 2006 jsem byla členkou Městského zastupitelstva v Kroměříži.


3.Co Vás na politické práci baví?
Poznávání nových tváří, práce s lidmi (komunikace na jakékoliv úrovni a s různými sociálními skupinami) a možnost získávat nové informace.

4.Co považujete za své největší úspěchy v politické práci?
Jaká práce za Vámi stojí? Můj největší úspěch byl, že se mi podařilo dostat pracovat do EP.

5.Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?
Byla to pro mě spíš záležitost srdeční a generační. Moje srdce bije a vždy bylo na levo.

6.Máte nějaký svůj politický sen?
Můj politický sen je získat co nejlepší umístění v nadcházejících volbách do Evropského Parlamentu.

7.Máte nějaký svůj politický vzor?
Mým politickým vzorem je Mgr. Soňa Marková, poslankyně PS PČR - členka sněmovního výboru pro zdravotnictví a stínová ministryně zdravotnictví KSČM.. Mým politickým vzorem je nejen pro svůj neutuchající entuziasmus a pro svou životní energii, ze které čerpá při své práci poslankyně, ale i jako předsedkyně Levicového klubu žen ČR.

8.Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?
Situace žen v české politice není nijak utěšená. To víme všichni. Proto si myslím,že hlavním posláním žen již angažovaných v politice je,vytváření tlaku na společnost v tom smyslu, aby zastoupení žen v politice a v rozhodovacích procesech obecně bylo rovné, tedy početně pokud možno stejné. Jedině tak bude demokracie demokracií. A jak tuto situaci řešit? Existují přece minimálně dva známé modely. Jedním z nich je systém kvót pro zastoupení žen na kandidátních listinách politických subjektů a druhým severský model pro zastoupení žen v politice.

9.Co je podle Vás politika?
Položme si otázku: "Co je to politika a zda je špatnou záležitostí?" Ne, není. Politika je správa věcí veřejných, oblast obecných státních záležitostí, umění řídit stát, a především politická moc je nástrojem k prosazování politických cílů, o jejíž získání usilují subjekty politiky různými prostředky, přeneseně řečeno chytračení, intrikování, vychytralost, čemu jsme svědky dnes a denně právě za vlády M. Topolánka. A proto tvrdím, že politika je vždy jen o lidech a je nezbytné, aby v politice přibylo více žen.

Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!