Nadějná politička 2013: Petra Venturová


O titul Nadějná politička se uchází také starostka MČ Praha Šeberov.

Petra Venturová

starostka MČ Praha Šeberov, nezávislá

Jak jste se k politice dostala?

Z důvodu nespokojenosti s jednáním bývalého starosty.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jsem na pozici starostky 7 rokem.

Co Vás na politické práci baví?

Jednání a práce s lidmi, možnost pomoci a rady, viditelné výsledky v konkrétních akcích a investicích, zapojení se do veřejného života, organizování společenských akcí (jako např. oslavy dne dětí apod.).

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Zrekonstruování zahrad a hřišť mateřských a základní školy, vybudování sportovně oddychového areálu Šeberov, rekonstrukce budovy základní školy, rekonstrukce a navýšení kapacity mateřské školy, oprava komunikací, pořádání kulturních akcí, zejména pro děti, pořádání zájezdů pro seniory, zajištění dovozu obědů pro seniory, spolupráce s místními spolky, znovuzavedení vítání nových občánků.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Velice ráda bych dokončila připravovanou výstavbu nové budovy základní školy. Realizace této stavby by pomohla při scelování dvou částí naší městské části a velmi významně by pomohla i efektivnímu využití dalších staveb ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřeného naší městské části. Dalším cílem je vyřešení a vybudování centra v Šeberově, realizace náměstí.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Jelikož nejsem v žádné politické straně, nemohu tuto otázku zodpovědět. V komunálních volbách jsem zatím vždy kandidovala za hnutí nezávislých, jelikož se domnívám, že v komunální, tedy místní, politice je důležitější než politická strana to, že vám záleží na místě, kde bydlíte a chcete se podílet na jeho rozvoji.

Máte nějaký svůj politický sen?

Po získání zkušeností se posunout například do Zastupitelstva hl.m.Prahy, ale i dále.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Madeleine Albright

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Ženy mají situaci v politice těžší, jelikož muži stále "dohadují" a vyjednávají mimo kanceláře a velmi neradi pouští ženy do svých kruhů. Hovořím o rovině čistě politické. Je velmi obtížné se dostat mezi muže, kteří si většinou budují své kariéry. Ženy mají odlišné názory a je vždy zajímavé oba názory spojit a získat z nich ucelený pohled, což žena dokáže, muž velmi obtížně.

Co je podle Vás politika?

Speciálně komunální politika je práce pro lidi. Snaha rozvíjet a realizovat projekty na rozvoj dané obce, městské části, podpora podnikatelů, ale s rozumnou mírou, snaha vyřešení dopravy, školství, stárnoucí populace a dalších problémů, které jednotlivé oblasti tíží.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!