www.padesatprocent.cz › TZ: Starostky vs. starostové v ČR

TZ: Starostky vs. starostové v ČR

Fórum 50 % o.p.s. zveřejňuje unikátní infografiku mapující aktuální zastoupení žen a mužů ve vedení obcí v České republice. Data jsou členěna podle velikosti obcí a také podle věku a politické příslušnosti starostů a starostek.

Úroveň místních samospráv je v české politice jedinou, kde se trvale zvyšuje poměr žen mezi nominovanými i mezi zvolenými zastupitelkami. Zastoupení žen v komunální politice vzrostlo od roku 1994 do roku 2018 o více než 9,5 procentního bodu. Jejich podíl po volbách v roce 2018 činí 28 %.

„Vzrůstající zapojení žen do rozhodování na komunální úrovni je určitě dobrou zprávou. Bohužel podíl žen v zastupitelstvech měst a obcí stoupá stále pomaleji – vyrovnaného zastoupení bychom se podobným tempem mohli dočkat až někdy za 50 let. Nejvíce žen starostek najdeme ve vedení malých obcí do 1000 obyvatel (28 %), nejméně naopak ve vedení velkých měst nad 100 000 obyvatel (necelých 8 %). Stále platí nepřímá úměra: čím více financí a moci, tím méně žen o nich rozhoduje,“ komentuje aktuální data ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová.

Zastoupení žen a mužů mezi starosty a starostkami není v České republice nijak systematicky sledováno a zveřejňováno. Nově vytvořená infografika prezentuje údaje z datového souboru vytvořeného Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu Vlády ČR na základě dat Českého statistického úřadu a Ministerstva vnitra ČR.

Data zveřejňujeme v souvislosti s nedávným Mezinárodním dnem rovnosti žen a mužů, který připomíná jeden z nejdůležitějších principů demokratické společnosti. V těchto dnech také očekáváme zveřejnění rozhodnutí ve věci kolektivní stížnosti University Women of Europe na porušení Evropské sociální charty ze strany ČR právě ve věci naplňování principů rovnosti žen a mužů.

Infografika odpovídá na tyto otázky:

  • Která politická strana má nejvíce a naopak nejméně starostek?
  • Jaká je věková struktura starostek a starostů?
  • Vedou ženy malé, nebo velké obce?
  • Součástí infografiky je interaktivní mapa ČR zobrazující data za více jek 6 300 obcí. U každé obce je možné zjistit, zda ji vede muž nebo žena, z jaké je politické strany, kolik mu/jí je let, jakou profesi vykonával/la před zvolením.

Infografika je dostupná na zde

Datový soubor byl vytvořen Odborem rovnosti žen a mužů ÚV ČR na základě dat Českého statistického úřadu a Ministerstva vnitra ČR. Data jsou aktuální k 31.5.2019 a do podoby infografiky je zpracovala Kateřina Mahdalová.

Zastoupení žen a mužů ve vedení obcí ČR zpracovalo Fórum 50 % v rámci projektu Společně pro změnu: Inovace strategií a nástrojů prosazování genderové rovnosti v zemích V4“ spolufinancovaného z programu Evropské unie Erasmus+.

Infografika byla zveřejněna v rámci projektů „Spoluprací k úspěchu: Podpora zapojení žen do komunální politiky" financovaného z Operačního programu Zaměstnanost a „100 let na cestě k rovnosti žen a mužů v politice“, který byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

Kontakt: Mgr. Veronika Šprincová, ředitelka, Fórum 50 %, sprincova(@)padesatprocent.cz, 606 580 787

Tisková zpráva ke stažení.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen