www.padesatprocent.cz › Téměř čtvrtina všech starostů a starostek jsou ženy. Vyšší úrovně politiky jim zůstávají uzavřeny.

Téměř čtvrtina všech starostů a starostek jsou ženy. Vyšší úrovně politiky jim zůstávají uzavřeny.

Téměř čtvrtinu (23 %) všech starostů a starostek tvoří ženy. Nejvíce žen působí ve vedení nejmenších obcí (24 %), nejméně jich naopak najdeme na pozicích primátorek (11,5 %).

V radách statutárních měst působí průměrně 20 % žen. Výsledky analýzy dnes zveřejnila organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice. Jedná se o vůbec první komplexní analýzu tohoto druhu.

Úroveň místních samospráv je v české politice jedinou, kde se trvale zvyšuje zastoupení žen mezi nominovanými i mezi zvolenými zastupitelkami. Počet žen v komunální politice vzrostl od roku 1994 do roku 2014 více než 1,5 krát. Jejich podíl po volbách v roce 2014 činí 27 %, na pozici starostky či primátorky 23 %. Fórum 50 % vytvořilo unikátní webovou databázi, kde lze všechny zvolené starostky dohledat a která je veřejně dostupná zde: Databáze starostek

„Vzrůstající zapojení žen do rozhodování na komunální úrovni je určitě dobrou zprávou. Bohužel ani zde ještě nebyla dosažena tzv. minimální 30% kritická hranice, kterou je nutné překročit, aby určitá menšina mohla efektivně hájit své potřeby a zájmy a nebyla ‚převálcována‘ většinou. Zároveň platí, že nejvíce žen najdeme tam, kde je nejméně moci a peněz, tedy na úrovni nejmenších obcí, kde je pozice starostek většinou neuvolněná a jen symbolicky finančně ohodnocená,“ komentuje výsledek analýzy ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková. „Velmi nízké je zastoupení žen v Poslanecké sněmovně i krajských zastupitelstvech, průměrně kolem 20 %. Zde mohla pomoci novela zákona zavádějící kvóty na kandidátní listiny, tu však včera vláda zamítla,“ doplňuje Kavková.

„Osobně velmi vítám a podporuji zapojení žen do rozhodování nejen na komunální úrovni. Pro harmonický rozvoj komunity je totiž velmi potřeba rozdílný ženský a mužský pohled a způsob řešení problémů. Přínosný je také fakt, že ženy zpravidla kladou větší důraz na mezilidské vztahy a jejich zlepšení. Měli bychom tedy všichni chtít rovnováhu žen a mužů, protože pak bude společnost ohleduplnější a lépe komunikovat,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Nejmenší podíl žen najdeme ve statutárních městech na pozici primátorek, pouze 11,5 % (z 26 primátorů jsou jen 3 ženy – v Praze, v Děčíně a Ústí nad Labem). V obcích III. typu činí celkový podíl žen na pozicích starostek necelých 15 %, v obcích II. typu 21 % a v nejmenších obcích I. typu působí žen 24 %.

Stejně tak platí, že zastoupení žen v městských radách je celkově nižší než v zastupitelstvech. V radách statutárních měst a v radě hlavního města Prahy je celkově zastoupeno 20 % žen. Mezi jednotlivými městy však panují výrazné rozdíly. Vyrovnané zastoupení mají 3 z nich – Praha (45,5 %), Děčín (44,4 %) a nově i Ústí nad Labem (50 %), kde má ovšem rada momentálně jen 6 osob. Na opačném pólu stojí Mladá Boleslav a Karlovy Vary, kde v radě zasedají výhradně muži.

Kontakty:

Mgr. Veronika Šprincová, genderová expertka a analytička, Fórum 50 %, sprincova@padesatprocent.cz, 606 580 787

Mgr. Štěpánka Filipová, mediální zastoupení Svazu měst a obcí, filipova@smocr.cz, 724 302 802

Kompletní analýza ke stažení: 

Analýza zastoupení žen ve vedení měst a obcí po volbách v roce 2014

Tabulka 1: Zastoupení žen ve vedení statutárních měst a hl. m. Prahy k 1. 7. 2015


Město

Podíl žen v zastupitelstvu*

Počet žen v radě

Počet radních celkem

Podíl žen v radě

Primátorka

Brno

23,64%

2

11

18,18%

0

České Budějovice

15,56%

1

10

10,00%

0

Děčín

29,63%

4

9

44,44%

1

Frýdek-Místek

16,28%

1

8

12,50%

0

Havířov

37,21%

2

11

18,18%

0

Hradec Králové

21,62%

2

11

18,18%

0

Chomutov

22,86%

4

11

36,36%

0

Jablonec nad Nisou

23,33%

1

9

11,11%

0

Jihlava

21,62%

2

11

18,18%

0

Karlovy Vary

17,14%

0

11

0,00%

0

Karviná

19,51%

3

11

27,27%

0

Kladno

27,27%

2

9

22,22%

0

Liberec

33,33%

2

9

22,22%

0

Mladá Boleslav

18,18%

0

11

0,00%

0

Most

26,67%

3

11

27,27%

0

Olomouc

22,22%

1

11

9,09%

0

Opava

17,95%

2

11

18,18%

0

Ostrava

20,00%

1

11

9,09%

0

Pardubice

17,95%

1

11

9,09%

0

Plzeň

21,28%

2

10

20,00%

0

hl. m. Praha

26,15%

5

11

45,45%

1

Prostějov

31,43%

2

11

18,18%

0

Přerov

17,14%

1

11

9,09%

0

Teplice

22,22%

3

9

33,33%

0

Ústí nad Labem

27,03%

3

6

28,57%

1

Zlín

21,95%

3

11

27,27%

0

Celkem

23,01%

53

266

19,92%

3 (11,5 %)

Celkem bez Prahy

22,80%

48

255

18,82%

2 (8,0 %)

 

Podíl zastupitelek

Podíl starostek / primátorek

Hl. m. Praha

26%

100%

Městské části a obvody

29%

22%

Statutární města

23%

4%

Obce III. typu*

23%

15%

Obce II. typu

26%

21%

Obce I. typu

28%

24%

Celkem

27%

23%

Další informace:

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více než 50 % populace, jejich zastoupení v politice je průměrně pouhých 20 %. Chceme, aby rozhodovací procesy byly vyváženější a zahrnovaly názory a životní zkušenosti nejen mužů, ale i žen.

Analýza vznikla v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Sdílejte s přáteliTisková konference - Analýza starostek   (fotek: 12)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání