www.padesatprocent.cz › Spoluprací k úspěchu

Spoluprací k úspěchu


Mentoring je v posledních letech často skloňovaným termínem v oblasti vzdělávání dospělých. Princip spočívá ve spolupráci „mentoringového páru“, kdy zkušenější „mentor/mentorka“ podporuje a motivuje mentorovanou osobu, zvanou „mentee“. Svůj mentoringový program Spoluprací k úspěchu aktuálně ženám nabízí i Fórum 50 %. Zaměřuje se specificky na matky malých dětí a ženy 55+

Ženy na či po rodičovské dovolené často zvažují, jak naložit se svou další profesní drahou. Rodičovství pro ně bývá impulsem ke změně. Jednak musí vhodně vybalancovat pracovní a rodinný život, a tak pro ně návrat do původního zaměstnání může být komplikovaný. A zadruhé se mnohdy díky dětem začnou zajímat o témata, která jejich kariéru stočí úplně jiným směrem.

To byl i případ Miroslavy Vlčkové, mámy čtyř dětí. „Když jsem byla na rodičovské, marně jsem hledala místo, kde bych mohla se svými dětmi kvalitně trávit volný čas. Úplně to změnilo mou profesní dráhu a změnilo ji v poslání vzdělávat děti přirozenou cestou. Postupně jsem založila nejprve dvě rodinná centra v Praze, následně pak Montessori školku a školu Andílek i Asociaci Montessori ČR, která sdružuje školy a školky po celé České republice,“ vzpomíná na své začátky Mirka, současná ředitelka Montessori Institute Prague.

Pokud přemýšlíte, jak dále naložit se svým profesním životem, například zvažujete založení neziskové organizace, mateřského centra či jiné občanské iniciativy, nebo uvažujete o vstupu do komunální politiky, je pro Vás mentoringový program skvělou příležitostí. Smyslem mentoringu je vzájemná podpora, motivace, předávání zkušeností a informací mezi zkušenějšími mentorkami a méně zkušenými mentees. Je postaven na rovnocenném partnerství, kdy spolupráce je ve výsledku prospěšná pro obě strany. Mentoringové páry jsou propojeny na základě sdílených zájmů a potřeb, v kontaktu jsou osobně na společných i individuálních setkáních a dále prostřednictvím e-mailu, telefonu či Skypu, jak komu vyhovuje. Frekvence setkávání závisí čistě na domluvě a časových možnostech mentee a mentorky.

„Jedná se již o třetí mentoringový program, který naše organizace Fórum 50 % pořádá. V předchozích dvou jsme se zaměřovali především na podporu političek a politických aspirantek, tentokrát kromě nich podpoříme i ženy se zájmem o práci v neziskovkách,“ přibližuje manažerka programu Halka Jaklová. „Díky mentoringu se seznámíte se zajímavými a inspirativními ženami, získáte podporu, nové podněty pro Vaši práci a možnost konzultovat konkrétní problémy, na které narazíte. Zvýšíte si sebevědomí i motivaci k další práci,“ vypočítává přínosy mentoringu Halka.

Její slova dokládají i zkušenosti absolventek předchozích programů „Je to veliká podpora pro ty méně zkušené i pro ty zkušenější," říká například zastupitelka obce Vřesiny Michaela Roubíčková. „Věřím, že i díky mé mentorce se mi podařilo získat volitelné místo na kandidátce v krajských i parlamentních volbách,“ doplňuje ji další mentee Taťána Malá, zastupitelka Jihomoravského kraje a nově zvolená poslankyně. Mnohé z mentoringových párů se navíc setkávají i po ukončení programu. „Jsem ráda, že jsem byla zapojená do mentoringu. Nejenom že jsem mohla předat své zkušenosti začínající političce, ale také jsem získala velmi dobrou kamarádku, se kterou pravidelně navštěvujeme,“ popisuje mentorka Irene Simonsen.

Díky společnému projektu Fóra 50 %, Českého svazu žen a Asociace Montessori je nový mentoringový program ženám nabízen zcela zdarma, musí pouze splňovat dvě podmínky - být matkou dítěte do 15 let (nebo být ženou ve věku 55+) a mít trvalé bydliště v jednom ze 4 vybraných krajů – Středočeském, Karlovarském, Pardubickém či Moravskoslezském. Pokud tyto podmínky splňujete, můžete se předběžně přihlásit a zúčastnit se některého z úvodních setkání, kde o programu zjistíte více. Setkání se budou konat začátkem prosince v Mníšku pod Brdy, Pardubicích a Karlových Varech.

Jak se mohu přihlásit?

Hlásit se můžete do 31. 12. 2017.

Pokud máte zkušenost z neziskového sektoru, nebo z politiky a máte zájem se do programu přihlásit jako mentorka, zašlete prosím Váš životopis na adresu jaklova(@)padesatprocent.cz z a vyplňte následující on-line přihlášku:

Přihláška pro mentorky: ZDE

Pokud jste žena se zájmem o působení v neziskovém sektoru, nebo vstup do politiky a chcete se do programu přihlásit jako mentee, zašlete prosím Váš životopis na adresu jaklova(@)padesatprocent.cz a vyplňte následující on-line přihlášku:

Přihláška pro mentee: ZDE


Sdílejte s přáteliMentoringový program - závěrečné setkání   (fotek: 18)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!