www.padesatprocent.cz › Příspěvek Vlády ČR k veřejné konzultaci k genderovému složení představenstev společností v EU

Příspěvek Vlády ČR k veřejné konzultaci k genderovému složení představenstev společností v EU

V návaznosti na zveřejnění příspěvku Fóra 50 % k veřejné konzultaci k nerovnovážnému zastoupení mužů a žen v představenstvech společností v EU zveřejňujeme i příspěvek, který EK zaslala Vláda ČR.

eu_flag.jpgV návaznosti na zveřejnění příspěvku Fóra 50 % k veřejné konzultaci k nerovnovážnému zastoupení mužů a žen v představenstvech společností v EU zveřejňujeme i příspěvek, který EK zaslala Vláda ČR.

Příspěvky k problému zaujímají radikálně odlišná stanoviska - zatímco Fórum 50 % podporuje závazná opatření - kvóty pro výkonná i nevýkonná představenstva společností, Vláda ČR jakákoli "preskriptivní/normativní kvantitativní opatření" odmítá. Jediným možným nástrojem je podle stanoviska vlády samoregulace, zejména v podobě opatření k usnandění sladění osobního a pracovního života.

Podporu zaměstnanosti žen (zejména s dětmi do 6 let věku, která je v ČR nejnižší ze všech států EU) jakožto cestu k vyšší konkurenceschopnosti doporučuje i Národní ekonomická rada vlády, analýza společnosti McKinsey&Company (která prokazuje i provázanost vyššího zastoupení žen ve vedení a ekonomickou prospěšností podniků) či OECD - jde zejména o zajištění dostupných zařízení péče o děti a prosazování flexibilních forem práce. V rozporu s tím však vládní Národní plán reforem pro rok 2012 konstatuje: "Opatření na poli rodinné politiky a slaďování rodinného a pracovního života budou prováděna s ohledem na princip nejlepšího zájmu dítěte. Vláda nehodlá jít cestou přejímání socializačních a dalších funkcí rodiny státem a jeho institucemi, ale podporou rodiny při plnění jejích funkcí, a to při respektování autonomie rodiny při rozhodování o nejlepší formě péče o děti. Vláda nehodlá podporovat určité typy péče na úkor jiných. Je si přitom ovšem současně vědoma zvláštní, ničím nenahraditelné hodnoty individuální rodičovské péče pro děti v nejútlejším věku." Zároveň si však uvědomuje důležitost předškolního vzdělávání jakožto součásti celé vzdělávací soustavy.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!