www.padesatprocent.cz › Pánský klub ČSSD - stínová vláda bez jediné ministryně

Pánský klub ČSSD - stínová vláda bez jediné ministryně

ČSSD včera představila změněné složení stínové vlády - bez jediné stínové ministryně. Tento krok považujeme za alarmující a předsedovi ČSSD proto adresujeme otevřený dopis, ve kterém ho žádáme o vysvětlení a nápravu.
ČSSD včera představila změněné složení stínové vlády. Ačkoli i předchozí složení stínové vlády mělo k vyrovnanému zastoupení žen a mužů daleko, současný návrh, který nepočítá s jedinou stínovou ministryní, považujeme za skutečně alarmující. Vzhledem k vysokým šancím ČSSD na sestavení vlády po příštích volbách reálně hrozí, že se bude opakovat stav z roku 2010 a opět se staneme jedinou zemí EU, jejíž vláda bude čistě "pánským klubem".

V nové stínové vládě nalezneme 2 ženy na pozici tzv. "mluvčích" - mluvčí pro vědu a výzkum se stala Alena Gajdůšková, mluvčí pro lidská práva a rodinu Michaela Marksová Tominová. Naděje (byť dlouhodobě mizivá), že s případnou novou vládou by se mohl změnit i přístup k problematice rovných příležitostí žen a mužů, tak pomalu bere za své. Kromě vyloučení žen má s původní Nečasovou vládou stínová vláda ČSSD společné i to, že nepočítá s ministerským postem pro lidská práva a menšiny. Ačkoli ještě předchozí sestava s obnovením tohoto postu, v jehož agendě byly i rovné příležitosti žen a mužů, počítala, současný návrh v tichosti ministerský post snížil na pozici "mluvčí". Kromě toho je zjevný i posun k mnohem konzervativnějšímu výkladu "náplně" této funkce - nově se má věnovat "lidským právům a rodině".

V níže přiloženém otevřeném dopise předsedovi ČSSD mu připomínáme jeho vlastní kritiku Nečasovy vlády, která (zrušením postu pro lidská práva a nejmenováním jediné ženy) "vysílá další jasný a negativní signál o tom, že není ochotna a schopna prosazovat principy rovných příležitostí a práv mužů a žen". Věříme, že předseda ČSSD myslel svá slova vážně a bude se jimi řídit i při sestavování vlastního kabinetu.

Otevřený dopis předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi

Praha, 26. 4: 2013

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jménem Fóra 50 % v souvislosti se včera představenými změnami ve složení stínové vlády ČSSD. Jako organizace, která usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, považujeme za alarmující a nepřípustné, že v plánované vládě ani jeden ministerský post nezastává žena. Žádáme Vás tímto dopisem o vysvětlení a nápravu vzniklé situace.

Kromě absence žen nás hluboce znepokojuje, že se nepočítá se znovuobnovením postu ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny. Ačkoli ještě předchozí sestava s obnovením tohoto postu, v jehož agendě byly i rovné příležitosti žen a mužů, počítala, současný návrh v tichosti ministerský post snížil na pozici „mluvčí“. Kromě toho je zjevný i posun k mnohem konzervativnějšímu výkladu obsahu této funkce - nově se má věnovat „lidským právům a rodině“.

Dovolte, abychom Vám připomněli Vaše vlastní slova, kterými jste v roce 2010 kritizoval novou vládu Petra Nečase. Jmenováním výhradně mužské vlády a zrušením postu ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny podle Vás vláda „vysílá další jasný a negativní signál o tom, že není ochotna a schopna prosazovat principy rovných příležitostí a práv mužů a žen“. S politováním musíme konstatovat, že stejný signál vysílá ČSSD jmenováním této stínové vlády. Sociálně demokratické strany jsou všude v Evropě nositelkami tématu rovných příležitostí žen a mužů, ČSSD však dává svým postupem jasně najevo, že pro ni se o zásadní a důležité téma nejedná.

Vážený pane předsedo, žádáme Vás, abyste se plnou vahou své funkce zasadil o nápravu vzniklé situace. Věříme, že se neuchýlíte ke stejným výmluvám jako koaliční strany, které absenci žen ve vládě vysvětlovaly nedostatkem „schopných a kvalifikovaných žen“. Těch má ČSSD – stejně jako ostatní strany – minimálně stejně, jako kvalifikovaných mužů. Inspiraci můžete hledat například v databázi expertek ČSSD, kterou sestavil Váš stranický Oranžový klub žen.

Za Fórum 50 %

Jana Smiggels Kavková

ředitelka Fóra 50 %

předsedkyně České ženské lobby

členka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!