www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2019: Alena Stehnová

Nadějná politička 2019: Alena Stehnová


''Politiku potřebujeme, je zajímavá, krásná, ale bez stále prorůstajícího politikaření.'' říká Alena Stehnová, starostka MO Pardubice I.

 

 

 

Alena Stehnová

  • starostka MO Pardubice I

Jak jste se k politice dostala?

Hned po revoluci jsem byla kooptována do KNV a zároveň jsem postoupila v prvních svobodných volbách z posledního 15. místa na první pozici a stala jsem se členkou zastupitelstva.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Po komunálních volbách v roce 2018 jsem byla zvolena starostkou Městského obvodu Pardubice I. Politicky nepřetržitě od roku 1989 v různých komisích - komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic dodnes, dále jsem byla zvolena v r. 2014 členkou Zastupitelstva MO Pardubice I., kde jsem byla členkou kontrolní komise, členkou pro školství, sport a kulturu.

Co Vás na politické práci baví?

Naslouchat lidem a pomáhat jim, zajímat se o dění ve svém rodném městě, vymýšlet akce pro zpříjemnění života, realizovat kulturní transmisi - tj. obnovovat tradice a zvyky typické pro Pardubice, pro Pardubický kraj, pro Česko.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

V této funkci (starostky) jsem krátce, jinak jsem pracovala a zasadila jsem se významně pro rozvoj předškolního školství, pro zvyšování jeho prestiže.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

  1. přednášková činnost, téma: pro kurz "Chůvy", právní subjektivita škol, Tvorba Školního vzdělávacího programu, Propojenost RVP a ŠVP, právní předpisy pro mateřské školy, Tvorba vnitřních předpisů školy, První kroky - multikulturní výchova v mateřské škole, Výtvarné techniky v mateřských školách, Spolupráce rodina a školy.
  2.  členka expertní skupiny pro školství při Parlamentu ČR
  3. členství v Poradním sboru mateřských škol při MmP
  4. místopředsedkyně v KVV (Komise pro výchovu a vzdělávání)
  5. napsala jsem metodiku her k rozvoji hodnot u dětí předškolního věku
  6. členkou soudního senátu v trestně právních případech v Hradci Králové
  7. členka pro spolupráci v logopedické problematice při MmP – školství

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Propojovat život seniorů a nejmladší generace, pomoc handikepovaným lidem

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

Při vzniku nového politického uskupení ANO jsem viděla naději na politické scéně, naději pro změnu.

Máte nějaký svůj politický sen?

Ano, být pokorná, vstřícná a opírat se o chytré a rozumné lidi. Neztratit etický kodex, který jsem přijala jako významnou životní hodnotu pro celý můj osobní, pracovní a politický život.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Antonín Švehla - inspirativní politika i pro dnešní dobu, podílel se výrazně na vzniku a podobě československé ústavy, jeho vlády představovaly věcnou a odpovědnou správu státu.

Františka Plamínková - podílela se na založení Výboru pro volební právo žen a založila Ženskou národní radu, která dohlížela na to, aby v Ústavě Československé republiky z roku 1920 deklarovaná rovnoprávnost mužů a žen byla dodržována i v praxi.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit?)

Ženy do politiky patří, jejich pohled s citovým nábojem je důležitý jako protiváha pragmatickému nazírání mužů.

Co je podle Váš politika?

Politiku potřebujeme, je zajímavá, krásná, ale bez stále prorůstajícího politikaření.

 

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.

 


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen