www.padesatprocent.czKurzy a službyKurzy › Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích

Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích

()

Školení vhodné pro:

 • úředníky a úřednice dle zákona č. 312/2002 Sb. Akreditovaný vzdělávací program MV ČR – průběžné vzdělávání (AK/PV-439/2016) a průběžné vzdělávání vedoucí úředníky a úřednice (AK/VE-241/2016)
 • školy
 • politické vedení samospráv
 • neziskové organizace

Rozsah:

1 den, 6 hodin výuky, termín dohodou

Obsah kurzu:

1. blok: Genderové nerovnosti jako překážka rozvoje územních samosprávných celků
 • co je to gender? (definování pojmu v interakci s účastníky a účastnicemi)
 • gender versus pohlaví (biologické a sociální aspekty, společenská a kulturní podmíněnost)
 • genderové stereotypy: odkud se berou a jak s nimi pracovat?
 • placená versus neplacená práce, dělby rolí v rodině a jejich projevy na život na úrovni ÚSC
 • rovnost žen a mužů: ideální stav, definice, přínosy

Metody výuky: icebreaker, výklad s prezentací PPT, příklady související s plánování/životem ve městech a obcích, interaktivní cvičení, skupinová diskuse

2. blok: Co je to gender mainstreaming a proč o něj usilovat na úrovni ÚSC?
 • definice gender mainstreaingu (co je to, jak, proč a kdy vznikl)
 • ÚSC jako vhodná úroveň prosazování rovných příležitostí (úroveň nejblíže občanům/kám)
 • genderové nerovnosti na úrovni ÚSC (aktuální statistiky, výzkumy dokládající rozdílné každodenní životní zkušenosti žen a mužů a dopad rozhodování na úrovni ÚSC na ženy a muže)
 • prosazování rovných příležitostí na úrovni ÚSC jako jeden z hlavních předpokladů ekonomické a sociální udržitelnosti rozvoje
 • klíčové předpoklady úspěšného prosazování gender mainstreamingu na úrovni ÚSC (genderově disagregovaná data, politická podpora, pochopení a přijetí gender mainstreamingu v každodenním rozhodování, zapojování veřejnosti)

Metody výuky: video, výklad s prezentací PPT, interaktivní cvičení, skupinová diskuse

3. blok: Jak a kde uplatňovat gender mainstreaming na úrovni ÚSC?
 • gender mainstreaming dovnitř úřadu (úřady jako zaměstnavatelé podporující slaďování rodinného a pracovního života, antidiskriminační opatření, genderově sensitivní jazyk, účast žen a mužů na rozhodování)
 • gender mainstreaming směrem k veřejnosti (poskytování služeb, strategické a územní plánování)
 • genderové rozpočtování – základní informace
 • jak na to? (genderový audit, hodnocení genderových dopadů, akční plány rovnosti žen a mužů)
 • oblasti života na úrovni ÚSC odrážející rozdílné životní zkušenosti žen a mužů a implikace pro jejich plánování a rozhodování o nich (péče, doprava, bezpečnost, veřejné prostory, vzdělávání, bydlení)
 • konkrétní příklady dobré praxe v oblasti uplatňování gender mainstreamingu z ČR

Metody výuky: video, výklad s prezentací PPT, interaktivní cvičení, skupinová diskuse

4. blok: Zdrojů inspirace je dost a nejsou daleko
 • Town for Equality (význam sdílení zkušeností mezinárodně)

 • Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích

 • Vídeň jako pionýr gender mainstreamingu

 • další příklady praktického uplatňování gender mainstreamingu – Berlín, UK, Švédsko, Norsko

 • jak na to u nás: závěrečná diskuse.

Metody výuky: video, výklad s prezentací PPT, interaktivní cvičení, skupinová diskuse

Lektorky:

Mgr. Veronika Šprincová, Mgr. Markéta Kos Mottlová, Mgr. Marcela Kubrová Adamusová, Mgr. Jana Smiggels Kavková, Mgr. Monika McGarrell Klimentová

Našimi spokojenými klienty jsou:

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • obec Pržno, Nelahozeves
 • Národní síť zdravých měst
 • iniciativa "Angažovaní z Vysočiny"

Ceník a podmínky (od 1.1.2023):

Navrhněte si sami termín, který Vám vyhovuje.

Cena 6hodinového semináře v sídle Vaší organizace nebo instituce - 24 900,- Kč

Možnost 15% slevy z celkové ceny při objednání minimálně dvou akreditovaných seminářů. Ceny zahrnují výukový materiál a certifikát. V případě, že se nejedná o akreditované vzdělávání, délku i obsah semináře lze přizpůsobit Vašim požadavkům.

Smluvní podmínky

Návrhy termínů a pro více informací, napište prosím na: sticka(@)padesatprocent.cz

Pro přihlášku na kurz klikněte na tlačítko "Přihlásit se". Do pole "Poznámka" uveďte, zda jste úředníkem / úřednicí či vedoucím úředníkem / úřednicí dle zákona č. 312/2002 Sb. a budete tedy kurz absolvovat v rámci průběžného vzdělávání. 


Přihlásit se


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!