www.padesatprocent.czKurzy a službyKurzy › Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích

Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích

Školení vhodné pro:

 • úředníky a úřednice Akreditovaný vzdělávací program MV ČR – průběžné vzdělávání (AK/PV-439/2016) a vedoucí úředníky a úřednice – průběžné vzdělávání (AK/VE-241/2016)
 • školy
 • samosprávy
 • neziskové organizace

Rozsah:

1 den, 6 hodin výuky, termín dohodou

Obsah kurzu:

1. blok: Genderové nerovnosti jako překážka rozvoje měst a obcí
 • vysvětlení pojmu “gender” 
 • genderové stereotypy: odkud se berou a jak s nimi pracovat? 
 • placená versus neplacená práce, dělby rolí v rodině
 • rovnost žen a mužů: ideální stav, definice, přínosy
2. blok: Co je to ten gender mainstreaming a proč o něj usilovat?
 • definice gender mainstreaingu (co je to, jak, proč a kdy vznikl)
 • genderové nerovnosti na úrovni měst a obcí (statistiky, výzkumy)
 • prosazování rovných příležitostí ve městech a obcích jako jeden z hlavních předpokladů ekonomické a sociální udržitelnosti rozvoje
 • předpoklady úspěšného prosazování gender mainstreamingu ve městech a obcích (genderově disagregovaná data, politická podpora, pochopení a přijetí gender mainstreamingu v každodenním rozhodování, zapojování veřejnosti)
3. blok: Jak a kde uplatňovat gender mainstreaming ve městech a obcích?
 • gender mainstreaming dovnitř (slaďování rodinného a pracovního života, antidiskriminační opatření, účast žen a mužů na rozhodování)
 • gender mainstreaming směrem k veřejnosti (poskytování služeb, strategické a územní plánování)
 • genderové rozpočtování
 • nástroje: genderový audit, hodnocení genderových dopadů, akční plány rovnosti
 • oblasti života ve městech a obcích odrážející rozdílné životní zkušenosti žen a mužů, plánování a rozhodování o nich (péče, doprava, bezpečnost, veřejné prostory, vzdělávání, bydlení)
 • konkrétní příklady gender mainstreamingu z ČR
4. blok: Zdrojů inspirace je dost a nejsou dalek
 • Town for Equality (význam sdílení zkušeností mezinárodně)
 • Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích 
 • Vídeň jako pionýr gender mainstreamingu
 • další příklady praktického uplatňování gender mainstreamingu
 • jak na to u nás: závěrečná diskuze

Metody výuky:

Video ukázky, výklad s prezentací PPT, interaktivní cvičení, skupinová diskuse, příklady z praxe

Lektoři a lektorky:

Mgr. Monika McGarrell Klimentová, Mgr. Veronika Šprincová, Mgr. Marcela Kubrová Adamusová, Mgr. Jana Smiggels Kavková, Mrg. Markéta Kos Mottlová

 

 

Ceník a podmínky (od 1.1.2023):

Navrhněte si sami termín, který Vám vyhovuje.

Cena 6ti hodinového semináře v sídle Vaší organizace nebo instituce - 24 900,- Kč

Možnost 15 % slevy z celkové ceny při objednání minimálně dvou akreditovaných seminářů. Ceny zahrnují výukový materiál a certifikát. V případě, že se nejedná o akreditované vzdělávání, délku i obsah semináře lze přizpůsobit Vašim požadavkům.

Smluvní podmínky

Návrhy termínů a pro více informací, napište prosím na: sticka(@)padesatprocent.cz

 

 

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen