www.padesatprocent.cz › Co si myslí poslanci a poslankyně o ženách v politice? Vlasta Bohdalová

Co si myslí poslanci a poslankyně o ženách v politice? Vlasta Bohdalová


Poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD) zavedení genderových kvót v zásadě podporuje, nicméně doporučuje jejich postupné zavádění a pouze za předpokladu široké podpory tohoto opatření.

Mgr. Vlasta Bohdalová (ČSSD)

Jaký je Váš názor na současné zastoupení žen a mužů v české politice (v průměru 20 % žen, 80 % mužů)? V čem spatřujete příčiny nevyváženého zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích?

Žijeme v maskulinním světě, což nemyslím nijak jako útok na muže, konstatuji fakt, který je zjevný. Důvodů jsou jistě desítky. S nynějšími poměry zastoupení žen v politických funkcích samozřejmě nemohu být spokojena, nelíbí se mi a je jistě nutné pomoci tuto situaci změnit. Na straně druhé ale nesmíme zapomínat, že tyto poměry nějak vznikly, nějak se po dlouhá desetiletí či spíše staletí vytvářely a bylo by hloupé chtít tento stav změnit za měsíce nebo jedno volební období.

Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru?

Celkově nejsem nadšená z kvót, protože právě jejich zavádění může vést k řadě komplikací a je to v některých případech příklad toho pokusu o skokovou změnu. Já mám raději evoluci a stavbu na důkladných základech. Nicméně pokud jsou kvóty nastaveny rozumným způsobem a jsou přijaty v konsenzu, pak je to jistě legitimní krok k nápravě situace. Tedy jsem pro kvóty vycházející z nějakého reálného stavu. Nelze se dostat z nuly na padesát, ale jistě bychom mohli hovořit o tom, že pokud máme nyní dvacet procent, řekněme si, že dáme hladinu 35 a za nějakou dobu třeba 45 procent. Za podstatný ale považuji onen široký konsenzus – vnucené kvóty bez opravdu masivní podpory považuji za neužitečné a spíše za brzdu zlepšení situace.

Pokud nepodporujete genderové kvóty, jaké jsou podle Vás jiné cesty, jak zastoupení že n a mužů v politice vyrovnat? Navrhoval/a byste nějaká opatření?

Genderové kvóty jsem podpořila, i když se zmíněnými rozpaky. Já jsem prostě přesvědčena, že kvótami sice vyřešíme zastoupení žen v politice, ale nevyřeším stav, který z naší společnosti dělá společnost patriarchální či maskulinní. Politické strany by především měly vytvářet pro své členky prostor ke vzdělávání, k získávání komunikačních dovedností či politologických znalostí, měly vygenerovat prostředí, v němž je automaticky akceptováno, že většina žen má z řady důvodů zhoršenou startovní pozici, což v politice platí prakticky stejně jako v profesní kariéře. Každé snížení oné převahy maskulinního principu ve společnosti vede nutně k tomu, že se více prosadí ženský princip. John Lennon s Yoko Ono zpívali před více než čtyřiceti lety píseň Women Is The Nigger Of The World. Tak je na čase s tím něco udělat.

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor vznikl v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!