www.padesatprocent.cz › Co si myslí o ženách v politice? Dagmar Terelmešová

Co si myslí o ženách v politice? Dagmar Terelmešová


Senátorka ČSSD Dagmar Terelmešová spatřuje příčinu nízkého zastoupení žen ve "dvojité zátěži" žen.

Dagmar Terelmešová

Jaký je Váš názor na současné zastoupení žen a mužů v české politice (v průměru 20 % žen, 80 % mužů)? V čem spatřujete příčiny nevyváženého zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích?

Především ve snaze žen (střední a starší věk) zvládnout nejen svoji práci, ale i domácnost. Ze své zkušenosti vím, že politice se může žena plně věnovat až pokud jsou děti velké – pokud má snahu být dobrou matkou. S vývojem doby budou i u nás častější chůvy a pomocnice v domácnosti, já mám svoje priority nastavené jinak a pokud vím, bylo to tak u většiny žen mého věku, ať už působí v politice nebo v jiných vysokých funkcích.

Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru?

S kvótami nesouhlasím, což jsem několikrát prezentovala.

Pokud nepodporujete genderové kvóty, jaké jsou podle Vás jiné cesty, jak zastoupení že n a mužů v politice vyrovnat? Navrhoval/a byste nějaká opatření?

Jde o to, zda je nutné cokoliv vyrovnávat. Pokud se společnost naučí vnímat ženy i muže na všech pracovních pozicích rovnocenně, tudíž i platově, bude na každém člověku, na jeho schopnostech, dovednostech a vzdělání, jak se dovede prosadit, a to bez rozdílu pohlaví.

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor vznikl v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!