www.padesatprocent.cz › Ambasadoří rovnováhy v politice: Zdeněk Kadlec a Birger Husted

Ambasadoří rovnováhy v politice: Zdeněk Kadlec a Birger Husted

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec a headhunter Birger Husted vysvětlují, proč podporují rovné příležitosti i vyvážené zastoupení v politice.

Jsem přesvědčen o tom, že uplatňováním principů rovnosti ukazujeme žádoucí směr dalšího vývoje moderní, skutečně demokratické společnosti, a dáváme tak i soukromému sektoru dobrý příklad. Napomáháme utváření společnosti pro všechny, aby každý člověk měl příležitost k seberealizaci. Přispíváme k uplatnění celospolečenských zájmů. Prosazování principů rovnosti (nejen) žen a mužů je společně s dalšími faktory základem pro objektivní rozhodování, může se stát také vhodným nástrojem pro podporu řízení kvality činností. Napomáhá profesionálnímu rozhodování, jeho transparentnosti, srozumitelnosti, poslouží pro snazší obhajobu přijatých rozhodnutí a opatření. ..více

                                      Zdenek Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

 

Rovné příležitosti a vyvážené zastoupení žen a mužů v politice je v dnešní moderní společnosti nejenom přirozená a zřejmá volba, ale i nezbytnost ke zkvalitňování politických debat a uskutečňování politických rozhodnutí. Během mého mnohaletého sledování politiky a politiků jsem zjistil, že ženy se více zaměřují na řešení, která jsou prospěšná pro všechny občany. Jsem přesvědčen, že více žen v politice nejenom zkvalitní úroveň politických debat, ale také zvýší šance na realizaci dobrých politických rozhodnutí, kde kompromisy a zaměření se na cíle budou důležitější než politické bitvy mezi frakcemi.

                                      Birger Husted, headhunter


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen