www.padesatprocent.cz › 100 let volebního práva pro ženy: Co řešily ženy před sto lety

100 let volebního práva pro ženy: Co řešily ženy před sto lety

Na přelomu 19. a 20. století se lámaly ledy. Začal boj o volební právo pro všechny vrstvy obyvatel. Ženy postupovaly v těsném sledu za zápasy o moderní demokracii a všeobecné volební právo.

Všeobecným se ale nazývalo něco, co platilo jen pro polovinu obyvatelstva. Druhá polovina populace byla de facto pojímaná jako nesvéprávná. Takhle to nemohlo zůstat. Ženy se začaly brát za svá práva. Pojďme se podívat, jakým překážkám tehdejší ženy čelily.

Agitace žen za udělení volebního práva
Agitace za udělení volebního práva ženám

Jaké byly bariéry pro vstup žen do politiky

 • legislativa - postavení ženy bylo na úrovni dítěte nebo trestance
 • zákaz volit a být volena
 • zákaz působení v politických spolcích
 • tradice a kulturní vzorce
 • výchova ženy v duchu pečovatelky
 • církevní normy
Rakouská říšská rada

Jaké byly tehdejší argumenty proti volebnímu právu žen

 • Ženy narušují řád a chtějí rozvrátit rodinu.
 • Ženy bojují proti mužům.
 • Ženy chtějí mužům zabrat pracovní místa.
 • Ženy nemají kvalifikaci pro politickou práci.
 • Ženy na to nemají povahu. Veřejnost není místem pro ženu.
 • Ženy samy nechtějí mít volební právo.
 • Pouze ti, kteří vykonávají vojenskou službu, by měli mít volební právo.
Teréza Nováková

Jaké byly naopak argumenty pro volební právo žen

 • Vyloučení žen je porušením zákona o rovnosti občanů. Národem jsou muži i ženy.
 • Žena je občankou, a proto je třeba změnit status žen z nesvéprávných na svéprávné.
 • Ženy plní své povinnosti, měly by mít stejná práva. Nesmí platit privilegium pohlaví.
 • Veškeré zákony zasahují i do života žen, proto by i ony měly mít právo zákony měnit.
 • Ženy mají zájem o účast v politice a bojují za to.
 • Volební právo žen je důkaz pokrokovosti národa.
 • Ženy podpoří národní snahy a o 50 % posílí naše řady.
 • Žena vnese do politiky nové zásadní otázky a povznese mravní úroveň politiky
 • Ženy zdvojnásobí počet voličů a přinesou nové hlasy.

Přesto, že ženy na přelomu 19. a 20. století čelily mnoha překážkám a předsudkům a celá cesta za volební právo žen byla velmi dlouhá a namáhavá, nevzdaly to.

Františka Plamínková

Ústavou Československé republiky z roku 1920 české ženy dosáhly volebního práva jako jedny z prvních v Evropě. Zvítězily tím, že byly velmi aktivní, spolupracovaly s muži, jednaly v rámci národních a moderních snah a sázely na důmysl a diplomacii. Boj ale zdaleka nebyl vyhrán. Právně byly v roce 1920 možná ženy mužům rovné, ale v realitě bylo postavení žen v mnoha oblastech stále značně závislé. Cesta za rovností pokračovala...

Ženy čekají na volby

Letos uplynulo sto let od doby, kdy mohly ženy poprvé na základě všeobecného práva volit do parlamentu. Můžeme se od našich předchůdkyň něco naučit? Připravili jsme pro vás nový seriál 100 let volebního práva pro ženy. Od 5. listopadu sledujte náš web a facebookové stránky.

Projekt "100 let na cestě k rovnosti žen a mužů v politice" byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!