www.padesatprocent.cz › Zprávy z Odboru rovnosti žen a mužů: Začínáme plnit opatření strategie rovnosti žen a mužů

Zprávy z Odboru rovnosti žen a mužů: Začínáme plnit opatření strategie rovnosti žen a mužů

Při Úřadě vlády a Ministerstvu vnitra vzniká nová pracovní skupina. Stojí před nelehkým úkolem navrhnout podobu genderových kvót na kandidátní listiny. Cílem je podpořit vyrovnané zastoupení žen a mužů v české politice.

První členky a členy skupiny navrhl Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Plní se tak jedno z opatření, které přináší Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021– 2030. Jaké další otázky strategie řeší?

Nová strategie bere kromě genderových nerovností v potaz i vliv dalších faktorů, jako je např. věk či zdravotní znevýhodnění. Dokument sestavil Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s řadou odborníků a odbornic ze státního, akademického a občanského sektoru. S Fórem 50 % v přípravných fázích strategie jednal odbor hlavně v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Strategie zahrnuje celkem přes 400 konkrétních opatření k dosažení cílů v 8 oblastech. Téma zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a politice pokrývá ve strategii kapitola Rozhodování, která zahrnuje dva strategické cíle a 34 opatření.

Nedostatečné zastoupení žen má celospolečenský dopad

Zastoupení žen v rozhodovacích pozicích v České republice pomalu roste, stále je však na jedné z nejnižších úrovní v EU. V rámci zákonodárné moci je zastoupení žen v Česku dlouhodobě přibližně 20%. V Poslanecké sněmovně aktuálně zasedá 22,5 % žen, v Senátu dokonce pouze 14,8 %. O něco vyšší je zastoupení žen v zastupitelstvech obcí (28 %). V roce 2018 nekandidovala v prezidentských volbách ani jedna žena (v předchozích volbách se o prezidentský post ucházely tři ženy).

Ženy a muži mají stále rozdílné životní zkušenosti, zpravidla proto mají ženy i rozdílné priority a potřeby než muži (např. financování školství a sociální péče) a jejich perspektiva je nenahraditelná. „Aktuální data ukazují, že při zachování současného tempa by trvalo dalších 50 let, než bychom v České republice dosáhli 40% zastoupení žen v Poslanecké sněmovně. Strategie prostřednictvím konkrétních úkolů přispěje k procesu vyrovnávání zastoupení žen a mužů nejen v politice, ale i v rozhodovacích pozicích v naší společnosti. Chceme se věnovat také podpoře vstupu mladých lidí do politiky,” uvádí Nikola Viktorinová z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

„Schválení strategie je důležitým prvním krokem k tomu, abychom se posunuli blíže k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve veřejném životě. Vedle toho je však zásadní i politická vůle uvádět jednotlivá opatření v život. Zahraniční zkušenosti ukazují, že kvóty jsou v zásadě jediným možným řešením, jak situaci zlepšit. Velmi proto vítám spolupráci Úřadu vlády a Ministerstva vnitra a věřím, že budou kvóty konečně schváleny a uvidíme konkrétní výsledky i v České republice,“ dodává k tomu ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová.

Jaké další pozitivní změny strategie přináší?

  • Méně překážek pro rozvoj kariéry
  • Vyšší zastoupení žen ve vedoucích pozicích v orgánech veřejné moci
  • Vyšší zastoupení žen ve vedení obchodních společností a statutárních orgánech
  • Lepší povědomí osob v rozhodovacích pozicích v byznysu
  • Více žen kandidujících ve volbách
  • Více mladých osob kandidujících ve volbách

Plné znění strategie najdete na webu vlada.czzkrácená verze strategie.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen