TZ: Politika je práce jako každá jiná a ženy by se v ní měly cítit bezpečně

Nevládní organizace Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů ve veřejném životě, dnes v Evropském domě v Praze uspořádala kulatý stůl k problematice násilného a obtěžujícího chování vůči političkám a veřejně aktivním ženám. Jeho cílem bylo najít možná řešení uplatnitelná v českém veřejném prostoru.

Zahraniční studie ukazují, že obtěžující či dokonce násilné chování vůči političkám je častým, ale bohužel často nedostatečně viditelným jevem. „Šetření Meziparlamentní unie například ukázalo, že s nějakou formou násilí se setkalo více než 80 % respondentek z řad poslankyň napříč Evropou. Některé státy již na tuto situaci zareagovaly a zavedly pravidla a nástroje, jak takovému chování předcházet a jak jej řešit. Česká republika v tomto bohužel zatím zaostává,“ říká ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová.

Na rezervy ve fungování Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR upozorňuje i Iniciativa za přívětivější podmínky jednání Poslanecké sněmovny. Vysoká politika je práce. Měli bychom k ní tak jako společnost přistupovat a vytvářet vhodné podmínky nejen pro snazší sladění politiky a rodiny, nastavení přijatelných standardů hygieny práce, ale i vytváření bezpečného prostředí, kde není tolerována žádná forma diskriminace a obtěžování.

Inspiraci je možné hledat přímo v politickém prostředí – Meziparlamentní unie na základě příkladů dobré praxe z různých zemí světa zveřejnila příručku s podrobným návodem, jak účinně mapovat a řešit sexistické, obtěžující a násilné chování vůči političkám. Konkrétní nástroje a tipy shrnují i série pěti materiálů Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva určená pro parlamenty, politické strany, občanskou společnost i samotné političky.

Příklady z Evropského parlamentu, z Kanady, Spojeného království, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Spojených států amerických i dalších zemí ukazují, že zásadní je politická vůle téma řešit, důkladné mapování aktuální situace, nastavení a důsledné vymáhání pravidel zakotvených v jednacím řádu či ve zvláštním dokumentu věnovaném přímo obtěžujícímu a násilnému chování, proškolení zaměstnanců a zaměstnankyň parlamentů i politické reprezentace a v neposlední řadě i dostatečné financování celého systému.

„Ženy, které jsou aktivní ve veřejném životě, ať už na místní, národní nebo i mezinárodní úrovni jsou často vystaveny nenávistným projevům, které mohou přerůst v násilí. Evropská komise spolufinancuje mnoho projektů namířených na prevenci a boji proti násilí na ženách a navrhla legislativu, která se na prevenci a ochranu obětí zaměřuje. Je nyní na členských státech, aby spolu s Evropským parlamentem dojednaly konečnou podobu tohoto návrhu,“ říká vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová.

Důležitá je i spolupráce a solidarita samotných političek, které se s obtěžujícím chováním setkávají bez ohledu na svou stranickou příslušnost a politickou orientaci. Účinné řešení tohoto problému je tak v zájmu všech političek napříč politickým spektrem.

Příklady dobré praxe můžeme hledat také v českém firemním, ale například i v akademickém prostředí. Na kulatém stole proto se svými příspěvky kromě Veroniky Šprincové vystoupila i vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová, Hana Tenglerová z Národního kontaktního centra – gender a věda, Marie Heřmanová ze Sociologického ústavu AV ČR a Johanna Nejedlová z nevládní organizace Konsent.

Kontakt:

Veronika Šprincová, sprincova@padesatprocent.cz, 606 580 787

 

Tisková zpráva ke stažení

 

Projekt #StopNenavisti: Osvěta o různých formách násilí vůči veřejně aktivním ženám je podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů. Norské fondy 2014–2021

 

 


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!