Poměr žen v zastupitelstvech statutárních měst podle stran

Přinášíme vám další tabulky s výsledky komunálních voleb. Tentokrát jde o přehled poměru žen v zastupitelstvech statutárních měst za jednotlivé politické strany.

V následující analýze jsme se opět zaměřili na výsledky voleb ve statutárních městech, tentokrát však z hlediska jednotlivých politických stran. Zkoumali jsme pouze ty politické strany, které kandidovaly a uspěly ve více městech, aby bylo možné jejich vzájemné porovnání.

Nejlepšího výsledku z hlediska vyrovnaného zastoupení žen a mužů dosáhla Strana zelených s poměrem 33,33 % žen v zastupitelstvech. Jako jediné se jí také podařilo překonat kritickou 30% hranici. Ta má však zastoupení pouze ve třech z 24 statutárních měst. Navíc je potřeba upozornit na fakt, že ačkoli je celkový poměr vyšší než u ostatních sledovaných stran, existují mezi výší zastoupení v jednotlivých městech ohromné rozdíly. V jednom případě je zastoupení paritní (v přerovském zastupitelstvu reprezentuje koalici jejíž součástí strana byla 50 % žen), v Brně je zastoupení žen shodné s celkovým poměrem (33,33 %) a v Hradci Králové nezastupuje koalici v níž strana kandidovala žena ani jedna.

Další v pořadí je s 25,89 % TOP09, která má na rozdíl od předchozích dvou stran zastoupení ve 22 statutárních městech. Stejně jako u ostatních stran jsou však mezi jednotlivými městy velké rozdíly - od čistě ženského zastoupení Havířově přes paritní zastoupení v Ústí nad Labem a v Ostravě přes města, kde se poměr pohybuje nad kritickou 30% hranicí (Brno, České Budějovice, Olomouc a Plzeň) či města, kde je podíl žen 25% (Frýdek-Místek, Hradec Králové, Jihlava a Praha) až po města, kde je zastoupení naopak čistě mužské (Chomutov, Děčín, Karlovy Vary, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Ostrava a Přerov).

O něco méně žen je zastoupeno za Věci veřejné - 25 %, které však - podobně jako Strana zelených - mají zastoupení jen v některých statutárních městech. V Havířově je vyšší zastoupení žen než mužů (66,67 %), ve Frýdku-Místku se straně podařilo překonat kritickou 30% hranici (poměr žen v zastupitelsvu je 33,33 %), na druhé straně ve třech městech (v Liberci, Teplicích a ve Zlíně) nezastupuje Věci veřejné žena ani jedna.

Čtvrtou nejlepší stranou z hlediska vyrovaného zastoupení žen a mužů je Komunistická strana Čech a Moravy s celkovými 23,38 %. Ačkoli má tato strana zastoupení ve všech statutárních městech, ani ona není výjimkou a mezi jednotlivými městy panují velké rozdíly. Nejvíce zastupitelek za tuto stranu je v Liberci, a to 66,67 %, paritního zastoupení se jí podařilo dosáhnout ve dvou městech (Hradec Králové a Ústí nad Labem), kde poměr žen tvoří shodně 40 %, nad kritickou 30% hranicí je poměr žen v zastupitestvu Chomutova, Havířova, Ostravy, Prahy, Teplic a Zlína, jednu čtvrtinu komunistickcýh zastupitelů a zastupitelek tvoří ženy v Brně, Kladně a v Pardubicích a naopak žádná žena není za tuto stranu zastoupena v Děčíně, Frýdku-Místku, Mladé Boleslavi, Olomouci a Opavě.

Na pomyslném pátém místě se umístila s 21,53 % Česká strana sociálně demokratická. Za tuto stranu není nikde zastoupeno více žen než mužů a parity se jí podařilo dosáhnout jen v jediném městě, a to Mladé Boleslavi, kde činí poměr zastupitelek 44,44 %. Kritické 30% hranice se podařilo dosáhnout také jen v jednom statutárním městě - v Českých Budějovicích. Ve většině měst se zastoupení pohybuje zhruba mezi 15 a 25 %, s výjimkou dvou měst (Kladno a Most), kde je zastoupení výhradně mužské.

Zbývajícím dvěma stranám - ODS a KDU-ČSL - se nepodařilo přesáhnout hranici 20 %. Celkový poměr žen mezi zastupiteli a zastupitelkami za Občanské demokratické strany tvoří 19,4 %. I přesto se jí však ve dvou městech (v Hradci Králové a v Přerově) podařilo dosáhnout parity, v obou městech shodně 50 %. Ve dvou dalších městech se straně podařilo překonat kritickou 30% hranici, a to v Chomutově a ve Zlíně. Ve většině měst je poměr podobný jako v úřípadě ČSSD, tj. zhruba 15 až 25 % s mírnými výkyvy na obě strany. Ve třech městech (v Havířově, Opavě a Pardubicích) zastupují stranu pouze muži.

Nejhoršího výsledku z hlediska poměru žen a mužů v zastupitelsvech statutárních měst dosáhla KDU-ČSL s 18,18 %. Podobně jako v případě stran s naopak nejvyšším zastoupením žen strana nekandidovala ve všech statutárních městech, a má tedy zastupení jen v sedmi z nich. Ve dvou případech se straně podařilo dosáhnout paritního zastoupení - polovinu všech zastupitelů a zastupitelek za tuto stranu tvoří ženy v Jihalvě a Přerově. Jednu třetinu tvoří ženy mezi zastupitelkami a zastupiteli ve Zlíně. Ve třech městech (Frýdek-Místek, Olomouc a Opava) nebyla za KDU-ČSL zvolena žena ani jedna.

Tabulky (strany jsou řazeny abecedně):

ČSSD

Město Počet mandátů celkem Mandáty obsazené muži Mandáty obsazené ženami Poměr žen (%)
Brno 19 16 3 15,79%
Chomutov 8 6 2 25,00%
České Budějovice 10 7 3 30,00%
Děčín 8 6 2 25,00%
Frýdek-Místek 18 15 3 16,67%
Havířov 15 12 3 20,00%
Hradec Králové 8 6 2 25,00%
Jihlava 11 8 3 27,27%
Karlovy Vary 7 5 2 28,57%
Karviná 24 18 6 25,00%
Kladno 8 8 0 0,00%
Liberec 7 5 2 28,57%
Mladá Boleslav 9 5 4 44,44%
Most 6 6 0 0,00%
Olomouc 17 13 4 23,53%
Opava 11 10 1 9,09%
Ostrava 21 17 4 19,05%
Pardubice 11 10 1 9,09%
Plzeň 14 10 4 28,57%
Praha 14 13 1 7,14%
Přerov 11 8 3 27,27%
Teplice 9 7 2 22,22%
Ústí nad Labem 1 9 2 18,18%
Zlín 7 5 2 28,57%
Celkem 274 225 59 21,53%

KSČM

Město Počet mandátů celkem Mandáty obsazené muži Mandáty obsazené ženami Poměr žen (%)
Brno 4 3 1 25,00%
Chomutov 6 4 2 33,33%
České Budějovice 6 5 1 16,67%
Děčín 3 3 0 0,00%
Frýdek-Místek 5 5 0 0,00%
Havířov 12 8 4 33,33%
Hradec Králové 5 3 2 40,00%
Jihlava 7 6 1 14,29%
Karlovy Vary 4 3 1 25,00%
Karviná 10 8 2 20,00%
Kladno 4 3 1 25,00%
Liberec 3 1 2 66,67%
Mladá Boleslav 3 3 0 0,00%
Most 5 4 1 20,00%
Olomouc 5 5 0 0,00%
Opava 5 5 0 0,00%
Ostrava 8 5 3 37,50%
Pardubice 4 3 1 25,00%
Plzeň 5 4 1 20,00%
Praha 3 2 1 33,33%
Přerov 6 5 1 16,67%
Teplice 3 2 1 33,33%
Ústí nad Labem 5 3 2 40,00%
Zlín 3 2 1 33,33%
Celkem 124 95 29 23,38%

KDU-ČSL

Město Počet mandátů celkem Mandáty obsazené muži Mandáty obsazené ženami Poměr žen (%)
Brno 6 5 1 16,67%
Chomutov - - - -
České Budějovice - - - -
Děčín - - - -
Frýdek-Místek 3 3 0 0,00%
Havířov - - - -
Hradec Králové - - - -
Jihlava 2 1 1 50,00%
Karlovy Vary - - - -
Karviná - - - -
Kladno - - - -
Liberec - - - -
Mladá Boleslav - - - -
Most - - - -
Olomouc 3 3 0 0,00%
Opava 3 3 0 0,00%
Ostrava - - - -
Pardubice - - - -
Plzeň - - - -
Praha - - - -
Přerov 2 1 1 50,00%
Teplice - - - -
Ústí nad Labem - - - -
Zlín 3 2 1 33,33%
Celkem 22 18 4 18,18%

ODS

Město Počet mandátů celkem Mandáty obsazené muži Mandáty obsazené ženami Poměr žen (%)
Brno 14 12 2 14,29%
Chomutov 6 4 2 33,33%
České Budějovice 8 7 1 12,50%
Děčín 7 6 1 14,29%
Frýdek-Místek 8 6 2 25,00%
Havířov 5 5 0 0,00%
Hradec Králové 6 3 3 50,00%
Jihlava 10 8 2 20,00%
Karlovy Vary 7 6 1 14,29%
Karviná 5 4 1 20,00%
Kladno 13 12 1 7,69%
Liberec 8 6 2 25,00%
Mladá Boleslav 15 12 3 20,00%
Most 6 5 1 16,67%
Olomouc 14 12 2 14,29%
Opava 9 9 0 0,00%
Ostrava 12 10 2 16,67%
Pardubice 7 7 0 0,00%
Plzeň 14 10 4 28,57%
Praha 20 16 4 20,00%
Přerov 6 3 3 50,00%
Teplice 17 13 4 23,53%
Ústí nad Labem 9 7 2 22,22%
Zlín 6 4 2 33,33%
Celkem 232 187 45 19,40%

Strana zelených

Město Počet mandátů celkem Mandáty obsazené muži Mandáty obsazené ženami Poměr žen (%)
Brno 3 2 1 33,33%
Chomutov - - - -
České Budějovice - - - -
Děčín - - - -
Frýdek-Místek - - - -
Havířov - - - -
Hradec Králové* 3 3 0 0,00%
Jihlava - - - -
Karlovy Vary - - - -
Karviná - - - -
Kladno - - - -
Liberec - - - -
Mladá Boleslav - - - -
Most - - - -
Olomouc - - - -
Opava - - - -
Ostrava - - - -
Pardubice - - - -
Plzeň - - - -
Praha - - - -
Přerov* 6 3 3 50,00%
Teplice - - - -
Ústí nad Labem - - - -
Zlín - - - -
Celkem 12 8 4 33,33%

* koalice

TOP09

Město Počet mandátů celkem Mandáty obsazené muži Mandáty obsazené ženami Poměr žen (%)
Brno 9 6 3 33,33%
Chomutov 2 2 0 0,00%
České Budějovice 6 4 2 33,33%
Děčín 1 1 0 0,00%
Frýdek-Místek 4 3 1 25,00%
Havířov 2 0 2 100,00%
Hradec Králové 4 3 1 25,00%
Jihlava 4 3 1 25,00%
Karlovy Vary 4 4 0 0,00%
Karviná - - - -
Kladno 2 2 0 0,00%
Liberec - - - -
Mladá Boleslav 3 3 0 0,00%
Most 2 2 0 0,00%
Olomouc 6 4 2 33,33%
Opava - - - -
Ostrava 4 2 2 50,00%
Pardubice* 3 3 0 0,00%
Plzeň 7 6 1 14,29%
Praha 26 18 8 30,77%
Přerov 4 3 1 25,00%
Teplice 3 3 0 0,00%
Ústí nad Labem 5 2 3 60,00%
Zlín* 11 9 2 18,18%
Celkem 112 83 29 25,89%

* koalice

Věci veřejné

Město Počet mandátů celkem Mandáty obsazené muži Mandáty obsazené ženami Poměr žen (%)
Brno - - - -
Chomutov - - - -
České Budějovice - - - -
Děčín - - - -
Frýdek-Místek 3 2 1 33,33%
Havířov 3 1 2 66,67%
Hradec Králové - - - -
Jihlava - - - -
Karlovy Vary - - - -
Karviná -
-
-
-
Kladno - - - -
Liberec 3 3 0 0,00%
Mladá Boleslav - - - -
Most - - - -
Olomouc - - - -
Opava - - - -
Ostrava - - - -
Pardubice - - - -
Plzeň - - - -
Praha - - - -
Přerov - - - -
Teplice 1 1 0 0,00%
Ústí nad Labem - - - -
Zlín 2 2 0 0,00%
Celkem 12 9 3
25 %

Zdroj dat: ČSÚ


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání