Nadějná politička 2013: Veronika Vendlová


Veronika Vendlová působí jako neuvolněná radní v obci Odolena Voda.

Veronika Vendlová

radní, Odolena Voda, Starostové a nezávislí

Jak jste se k politice dostala?

Vždycky mě zajímala a jednoho dne jsem se rozhodla poslat přihlášku do Evropských demokratů Jana Kasla.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Na komunální úrovni od roku 2010, nejprve jako zastupitelka, později od jara 2011 jako neuvolněná radní. Na celostátní úrovni jako ředitelka kanceláře politického hnutí Starostové a nezávislí, což není funkce politická, ale do jisté míry vlastně velmi zásadní.

Co Vás na politické práci baví?

Velmi konkrétně ovlivňovat dění kolem sebe, kontakt s lidmi, hledání řešení, nacházení inspirace, možnost spolupodílet se a spolurozhodovat.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za největší úspěch považuji už jen to, že se nám podařilo sestavit novou kandidátní listinu, se kterou jsme jako „naplaveniny“ v roce 2006 uspěli s jedním zastupitelem a v roce 2010 se třemi mandáty, kdy jsme ve finále obsadili místo starostky a radní. Tím se začalo pomalu krok po kroku dařit měnit zavedené pořádky. Za největší úspěch považuji zveřejňování smluv na webu města a pak změnu městského zpravodaje v živé, čtivé a otevřené informační médium. Za další úspěchy považuji obnovení městské policie, obnovu některých starých tradic a také akci Den pro Vodolku, která je zcela nezisková a tmelí a propojuje všechny věkové kategorie lidí v našem městě, posiluje poztrácenou sounáležitost. Další práce je tak trochu neviditelná a tím mám na mysli propojování lidí, myšlenek, nápadů. Podpora lidí a organizací v jejich konání, spoluorganizování různých akcí pro veřejnost, konzultace a rady těm, kdo se snaží prošlapávat složitou cestou nevládní a prospěšné činnosti.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Hlavně bych ji nikdy nechtěla vzdát.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Zajímalo mne, kdo stojí v čele, složení vedení a programové zásady. Kromě Evropských demokratů mne ale tehdy žádná jiná politická strana neoslovila. Líbilo se mi také, že je nová a vede ji schopný člověk. Zavolala jsem tehdy do hlavní kanceláře a poprosila o schůzku s jedním z místopředsedů. Osobní setkání mně pak potvrdilo, že jsem se vydala na správnou cestu.

Máte nějaký svůj politický sen?

Mým osobním politickým snem je, stát se ve vyšším věku senátorkou. Mým obecnějším snem pak spoluzaložit stranu či hnutí, které by postavilo silné kandidátní listiny složené především z odvážných žen a uspělo do PSP ČR. A nejobecnějším politickým snem je vidina hospodárného a transparentního nakládání s veřejnými prostředky….klišé, které už asi ani nikdo nebere vážně, já ano.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Iveta Radičová, Madeleine Albright, Margaret Thatcher

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Jejich zastoupení je tristní. Řešení už roky stále hledám a vidím jej ve větší emancipaci, odvaze a schopnosti spojit síly – táhnout za jeden provaz.

Co je podle Vás politika?

Odlehčeně - řehole a radost. Reálně pak podle Bismarca: „umění možného“.

Děkujeme za spolupráci!


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!