Nadějná politička 2013: Vendula Bartáková

Vendula Bartáková je zastupitelkou v Bílovicích nad Svatavou a je další účastnicí soutěže Nadějná politička.

Vendula Bartáková

zastupitelka obce Bílovice nad Svitavou, Nový směr

Jak jste se k politice dostala?

Přesvědčila mě starší kamarádka, že když už se veřejně angažuji (zpravodaj, místní vysílání, organizace sportu), měla bych zkusit i politiku

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Od minulých komunálních voleb - jako zastupitelka obce.

Co Vás na politické práci baví?

Možnost zapojit se do rozhodování o tom, jak by měla fungovat, dále vypadat a rozvíjet se obec, vyjádření vlastního názoru, který kupodivu bývá někdy i akceptován a uveden v další život.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Nová podoba bílovického zpravodaje, webových stránek obce, bílovického kabelového vysílání, více zájmu o zeleň, rozhýbání akcí okolo řešení středu obce, ekologické aktivity v obci (sběr a třídění odpadu, možné řešení obecní kompostárny).

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Dořešit dopravní průtah obcí, podobu středu obce, školu a školu, pokračovat v ekologických aktivitách (možná i na vyšší politické úrovni)

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Spoluzakládala jsem stávající stranu, ve které jsem, takže jsem přinesla i část programu a myšlenek 16.) Máte nějaký svůj politický sen? plodnou a jednoduchou komunikaci v politice a neodcizení se běžným občanům.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Tomáš Garrigue Masaryk, Milada Horáková

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Je velmi neutěšená, zdá se mi, že ty ženy, které už ve vrcholové české politice jsou, se vrhají do věcí, které pro ně nejsou úplně vhodné, málo si stojí za vlastními názory a jejich vlastní pohledy a koncepce zapadnou nebo nejsou vidět vůbec. Ženy se bojí samy vyniknout a navíc jsou velmi málo akceptovány a uznány současnými politiky muži. Měla by se řešit větší podporou žen v politice - nalákat je na to, proč a jak by mohly být v politice užitečné, dodat jim sebevědomí.

Co je podle Vás politika?

Umění komunikace mezi běžnými občany a politiky, umění dohodnout se s ostatními na smysluplné práci a směřování obce/kraje/státu.... Umění prosadit vlastní názory, které jsou zároveň prospěšné ale nyní bohužel politika znamená umění ostrých loktů, silných slov a prázdných gest, korupce a nepochopení, odcizení se běžným občanům.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen