Nadějná politička 2013: Silvie Kratochvílová


Silvie Kratochvílová působí jako zastupitelka na Praze 7 a je členkou Strany zelených.

Silvie Kratochvílová

zastupitelka Praha 7, Strana zelených
Jak jste se k politice dostala?

Když jsem se vrátila ze zahraničí, chtěla jsem začít něco dělat pro veřejnost. A protože jsem již měla zkušenosti z neziskového sektoru, chtěla jsem vyzkoušet politickou stranu.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V roce 2010 jsem byla zvolena zastupitelkou MČ Praha 7, kde vykonávám funkci předsedkyně Finančního výboru MČ P7. Před zvolením jsem aktivně pracovala pro Stranu zelených v Praze 7 jako členka Rady základní organizace a jako místopředsedkyně o.s.Zachraňme Letnou (od roku 2008).

Co Vás na politické práci baví?

Baví mě konkrétní, praktické dopady politické práce na život v obci. Ideje lze implementovat přímo, vidíme skutečné dopady naší práce. Baví mě také zodpovědnost, která je s rozhodováním přímo spojená. Baví mě, když mohu pomoci slušným lidem, když mohu pomoci něčemu, co je pro běžné občany užitečné a co jim zpříjemňuje a zlepšuje život. Nebaví mě poukazování na špinavosti, kterých se někteří politikové dopouštějí, obtěžuje mě to a zdržuje.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Jako opoziční zastupitelka mám jen omezené možnosti, ale za jednoznačný úspěch považuji to, že se mi ve spolupráci s jiným zastupitelem podařilo uchránit pobočku Městské knihovny na Letné před zrušením. Bylo o tom již rozhodnuto, ale díky vhodné strategii a vyjednávání se podařilo pobočku prozatím zachovat a v budoucnosti vznikne pobočka úplně nová, prostornější a modernější. Podařilo se mi zachránit několik zdravých stromů před vykácením, některé sociálně slabé před drtivými exekucemi a vystěhováním z městských bytů. Ve spolupráci s ostatními kolegy se podařilo zabránit prodeji cenných obecních pozemků a prozatím se podařilo zabránit prodeji posledních zbývajících městských obytných domů, ze kterých plynou významné příjmy.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Ráda bych obhájila svůj mandát v příštích volbách, nejlépe tak, abych mohla být společně s některými kolegy ze Strany zelených a dalších spřátelených stran členka Rady Městské části Praha 7. Opoziční práce je totiž velmi ubíjející, není to kreativní práce, spíše jen boříte, a já chci tvořit pozitivní hodnoty, aby tu po mě zůstala „čistá“ a slušná stopa. Chci zrušit herny a kasína s hracími přístroji, na to potřebuji získat silný mandát. Dále mě zajímá bytová problematika, v této oblasti bych chtěla zajistit důstojné bydlení pro seniory, rodiny s dětmi a další nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Spíš než ekologie mi byl na Straně zelených sympatický důraz na moderní a kvalitní vzdělávání. Líbili se mi také lidé s ideály, kteří stranu tvoří.

Máte nějaký svůj politický sen?

Zrušit herny a snížit počet kasín v Praze. Zvýšit anebo zakonzervovat počet městských bytů, které by sloužily nejen sociálně slabším, seniorům a rodičům pečujícím o dítě, ale i policistům, hasičům a učitelům. Také bych chtěla aktivně přispět ke zlepšování kvality našeho vzdělávání.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Mými vzory jsou K.H.Borovský – byl odvážný a vzdělaný a T.G.Masaryk - byl schopen jít proti doslova celému národu, když říkal, že rukopisy jsou padělek. Byl považován za zrádce národa – věřil sobě, své inteligenci a filosofii a jasným faktům. Neuhnul i když byl veřejný outsider. Byl schopen zničit národní mýtus, to považuji za něco velmi silného a beru si z toho příklad.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Myslím, že by bylo vhodné, aby žen bylo v politice více. Ale ne za každou cenu. Prostředí politiky je značně drsné, není jednoduché se zorientovat, hrají se různé hry. Takto hrát dokáží dobře ale i ženy. I z lidí, kteří se tváří jako slušní a zachránci, se často vyklubou bezcharakterní slaboši, kterým jde primárně o moc a peníze. Taková je politika a myslím, že takové jsou ženy i muži. Závisí jen na jejich osobnostních předpokladech. Otázka tedy je, kde vzít více slušných mužů a slušných žen. Ale je možné, že ženy jsou více empatičtější, kladou větší důraz na sociální politiku, rozvoj kvalitního školství. To ale také souvisí s jejich vzděláním.

Co je podle Vás politika?

Jednoznačně prostředek, jak ovlivnit věci obecní. Je to práce, která má smysl, která může být vidět i po několik následujících generací. Také je to moc, která se dá zneužít a většinou se také zneužívá.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen