Nadějná politička 2013: Michaela Foglová


Michalea Foglová je spoluzakladatelkou TOP09 v regionu Ústí nad Orlicí.

Michaela Foglová

TOP 09

Jak jste se k politice dostala?

V době zakládání nové politické strany TOP 09, jsem byla velice nespokojená s komunální politikou v našem městě, proto po zjištění, které osobnosti zakládají stranu TOP 09, jsem se rozhodla vstoupit, abych měla možnost něco změnit a nebyla jen ten, kdo pouze kritizuje. Byla spoluzakládající členkou TOP 09 regionu Ústí nad Orlicí.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Od roku 2009 jsem členkou regionálního výboru TOP 09 Ústí nad Orlicí, účastním se všech příprav na regionální volby. Pracovala jsem aktivně jako dobrovolník na kampani pana Karla Schwarzenberga.

Co Vás na politické práci baví?

Práce ve skupině podobně smýšlejících lidí je velice zajímavá a doufám, že také prospěšná. Baví mě prosazovat své nápady a myšlenky na zlepšení komunální politiky a tím pomoc našim spoluobčanům. Myslím, že práce naší organizace na komunální úrovni má za sebou již několik konkrétních úspěchů, i za cenu nelibosti současného starosty, jež je členem ĆSSD, ale to jinak asi ani být nemůže.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za své úspěchy považuji, že po úsilí při práci na kampaních do parlamentu ČR, krajských volbách a hlavně komunálních volbách má naše strana úspěšné kondidáty, na všech těchto postech. Nejvíce si ale cením úspěchu pana Karla Schwarzenbega při první přímé volbě prezidenta ČR. Přihlásila jsem se jako dobrovolník na práci v terénu a musím říct, že to byla velmi zajímavá a svým způsobem jedinečná příležitost, jak oslovit obyčejné lidi, aby přemýšleli o tom co se v naší společnosti děje a jak mohou každý jednotlivě toto dění ovlivnit. Této zkušenosti si cením nejvíce z dosavadní práce v politice, ikdyž bohužel prezidentem je nědko jiný.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Jednou bych ráda byla první starostkou našeho města.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Stranu jsem si vybrala pouze na základě lidí a jejich názorům, které jsou nejvíce podobné těm mým. Ženy dle mého názoru do těchto věcí mnohem více dají na své intuice a empatii a na základě toho vybírají i členství v různých spolcích, organizacích a politických stranách.

Máte nějaký svůj politický sen?

Jediným mým politickým cílem je pomoci v dobré věci, at´už na komunální či jiné úrovni, mám dvě děti, proto mě nemůže být lhostejné, v jaké společnosti a státě vyrostou a doufám jednou budou rády žít.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Karel Schwarzenberg.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Myslím, že máme hodně schopných žen, které nás již o svých kvalitách přesvědčily. Bohužel naše společnost ještě není na takové úrovni, kdy by mohla žena, především matka-žena, pracovat tak, jako otec-muž. Svědčí o tom i mnoho novinových článků o kojení paní Buzkové a Talmanové přímo v PS. Ještě jsem pro srovnání nikde nečetla, který z našich politiků si musel vzít své dítko do práce. Na druhou stranu ale myslím, že je hodně žen, které by se mohli politice plně věnovat za podpory svých protěšků, jen k tomu nemají motivaci a to je podle mne největší kámen úrazu. Vždyt´v každém městečku i obci dnes již ženy-matky zakladají mateřská centra a já v těchto aktivních ženách vidím velkou budoucnost. Jen musíme najít ten správný impulz, jak je motivovat k dašímu pokračování práce pro společnost a především pro budoucnost měst a obcí v kterých budou jejich děti studovat, dospívat a žít.

Co je podle Vás politika?

V této otázce si dovolím být poněkud stručná: KOMPROMIS

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen