Nadějná politička 2013: Lucie Danihelová


Nadějnou političkou se může stát i starostka Strachotína, Lucie Danihelová.

Bc.Lucie Danihelová DiS.

starostka obce Strachotín, ČSSD

Jak jste se k politice dostala?

K politice jsem se dostala už před 8 lety, kdy jsem začala navštěvovat zasedání obecního zastupitelstva a angažovat se v obecní politice. Místní politické záležitosti mě natolik dostaly, že jsem začala studovat Veřejnou správu a v roce 2010 kandidovala do zastupitelstva.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jak již zmiňuji v první otázce, v politice se pohybuji již 8 let. Začínala jsem v Informační komisi, poté jsem byla ve Finančním výboře obce, dále jsem zastávala funkci uvolněné místostarostky a nyní pracuji jako starostka obce. Téměř dva roky zastávám funkci předsedkyně politické strany místní organizace.

Co Vás na politické práci baví?

Líbí se mi možnost něco změnit, něčeho dokázat, něco opravit, něco vybudovat, někomu pomoci, něco zařídit, někoho vést a něco organizovat.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za největší úspěch považuji, že jsem se dostala na post starostky obce. V obci dotahujeme II.etapu kanalizace, připravuje se Velkomoravský památník, začínáme s rozsáhlou rekonstrukcí obecního úřadu, probíhá výběrové řízení na komunální techniku, na sběrný dvůr, aj.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Ráda bych se stále pohybovala v obecní politice, dále bych se chtěla v politici dostat dál, získat nové kontakty a získat nové znalosti a zkušenosti.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Když jsem kandidovala do zastupitelstva, kandidovala jsem za Nezávislé, ale poté mě oslovila strana ČSSD a já nabídku přijala.

Máte nějaký svůj politický sen?

Ano, chtěla bych navštívit Evropský parlament, setkat se s prezidentem a učinit své spoluobčany spokojené.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Ano, taťky.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Ženy jsou v dnešní době velice ambiciozní a průbojné. Myslím se, že se do české politické sféry hodí a patří tam.

Co je podle Vás politika?

Forma rozhodovacích prosesů s lidmi a o lidech o možnostech společenského uspořádání.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!