Nadějná politička 2013: Lenka Jaklová


Lenka Jaklová je zastupitelkou a radní v Hradci Králové.

Lenka Jaklová

zastupitelka a radní v Hradci Králové, TOP 09

Jak jste se k politice dostala?

Z entuziasmu. Jako publicistka jsem chtěla pomoci nově vzniklé straně, kterou jsem na politické mapě ČR postrádala. Pana Leoše Hegera, kterého si léta vážím, ale napadlo, že bych mnohem víc prospěla jako členka strany. Slíbil mi, že poznám Hradec Králové a jeho občany tak, jak jsem je dosud neznala. Pár dní jsem se rozmýšlela a nakonec jsem souhlasila. Leoš Heger měl samozřejmě pravdu.  

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Od roku 2010 jsem zastupitelkou a členkou rady města Hradce Králové.

Co Vás na politické práci baví?

Komunikace s lidmi. Možnost podílet se na zlepšení života ve městě. Permanentní výzva pokusit se přesvědčit a získat pro dobrou věc ostatní. A nejtěžší úkol - dobrou věc nerozmělnit zbytečnými kompromisy.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

V roce 2011 jsem spoluiniciovala a prosadila nemyslitelné - udělení čestného občanství Hradce Králové in memoriam Pavlu Wonkovi, poslední oběti komunistického režimu. Rozhodující podporu jsem získala od pana Václava Havla, navíc v době, kdy už byl vážně nemocný. - Jako novinářka vím, jak důležitá je svoboda slova - vytvořila jsem tlak na vznik necenzurovaného prostoru pro komunální politiky na webu města Hradce Králové. Nejvíc se ale angažuji v kultuře a cestovním ruchu. Trvale usiluji o prezentaci tzv. „rodinného stříbra“ – prosadila jsem k zápisu do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví ČR fenomén východočeského loutkářství (prosinec 2013). V současnosti koordinuji pracovní skupinu, která připravuje nominaci moderní meziválečné architektury Hradce Králové na Indikativní seznam UNESCO.  Řadou aktivit jsem přispěla k tuzemskému i mezinárodnímu uznání malíře Františka Kupky. - Usiluji o výraznější zastoupení žen v politice, proto jsem nedávno iniciovala vznik hradeckého fóra žen.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Ráda bych přispěla k tomu, aby Hradec Králové dosáhl na prestižní značku UNESCO, aby se turisté přesvědčili, jak mimořádně přitažlivé a kulturní je toto město. A sen č. 2 – získat ženy pro to, aby v příštích volbách solidárně a cíleně kroužkovaly ženy-kandidátky napříč politickým spektrem. A v příštích prezidentských volbách se dočkat prezidentky.  

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Podle umístění na politické mapě od středu doprava. Tradice, odpovědnost, prosperita pro mne nejsou prázdná slova. A také jsem doufala, že v TOP 09 budou ženy rovnocennými partnery svým kolegům a že budou na kandidátce na volitelných místech. Tak z toho jsem bohužel brzy vystřízlivěla.     

Máte nějaký svůj politický sen?

Přispět k systémové změně v české politice, tak aby zastoupení žen a mužů v politice bylo opravdu „fifty-fifty“.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Margaret Thatcherová, Magda Vašáryová, Zuzana Roithová – ženy, které vybočují z řady.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Že je tristní a že je nutné ji změnit. Viz mé předchozí odpovědi.

Co je podle Vás politika?

Správa věcí veřejných. Hledání rovnováhy, konsenzu, který sladí nejrůznější nároky, hodnoty, představy a skupinové zájmy ve společnosti. Činnost nezbytná i nevděčná. Služba občanům. Z pohledu komunální političky bych si pomohla vtipem Vladimíra Renčína:„Nevýhodou demokracie je, že ji musíte bránit pětadvacet hodin denně, takže si jí ani moc neužijete.“

Děkujeme za spolupráci.Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen