Nadějná politička 2013: Jana Ryšánková


Jana Ryšánková je zastupitelkou v obci Štětí a další adeptkou na titul Nadějná politička.

Jana Ryšánková

zastupitelka v obci Štětí, ČSSD

Jak jste se k politice dostala?

Byla jsem oslovena skupinou lidí v r. 1996 zřejmě kvůli mým vyhraněným názorům, které jsem vyjadřovala veřejně a dařilo se mi získávat pro své postoje ostatní. ČSSD byla tehdy v opozici a o to víc mě tato situace lákala. Částečně jsem měla základy sociálně demokratické politiky v rodině.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Nedlouho po mém vstupu do politiky na místní úrovni (město Štětí) jsem byla nominována do krajského vedení. Dvě volební období od vzniku krajů (r. 2000-2008) jsem působila jako krajská zastupitelka, specializovala jsem se na rozvoj cestovního ruchu a cykloturistiku. Od r. 2009 jsem působila jako uvolněná politička- krajská radní pro sociální oblast, kulturu a památkovou péči. Mé působení přerušila mateřská dovolená, nyní jsem na rodičovské dovolené. Současně jsem zastupitelkou města Štětí od posledních komunálních voleb.

Co Vás na politické práci baví?

Nerada jen přihlížím rozhodování ostatních, po každé kritice stanovisek a činů druhého by měl přijít vlastní návrh. Zajímá mě ovlivňovat věci veřejné, včetně odborných témat - cestovní ruch, sociální oblast, kultura v mém případě. Vyjadřovat své názory a neschovávat se za dav. Přesvědčovat druhé, že místní politika se může chovat podobně jako občanská společnost, být iniciativní a prospěšná občanům.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

V oblasti cestovního ruchu na krajské úrovni- iniciace a spolupráce na zahájení stavby cyklostezek v ÚK (zejm. páteřní Labské cyklostezky), v sociální oblasti spolupráce s neziskovým sektorem, za mého působení byl upraven dotační program pro NNO tak, aby peníze na svou činnost měli poskytovatelé sociálních služeb co nejdříve z kraje, neboť dotaci ze státního rozpočtu dostávají až v dubnu. První čtvrtletí tedy musejí žít z úspor z předchozího roku. Podařilo se mi prosadit změnu programu navzdory ekonomům, kteří tomuto kroku od vzniku krajů bránili. V oblasti památkové péče- iniciovala jsem a prosadila nový dotační program na podporu záchrany drobných kulturních památek v krajině- křížky, Boží muka, kapličky apod. Považuji za úspěch, že jsem spolu s mými kolegy zabránila razantnímu snižování financí do kultury v době ekonomické krize a při napjatém krajském rozpočtu.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Chtěla bych v krajské politice po odmlce pokračovat, navázat na své předchozí působení, nastavit spravedlivé financování poskytovatelů sociálních služeb na území kraje, zajistit jim dostatek financí ze státního rozpočtu. Podobné cíle mám v oblasti kulturních památek, podpořit ty, kteří se starají o jejich záchranu a zajistit na tuto činnost dostatek finančních prostředků, protože to je vždy o penězích. Uvažuji o kandidatuře do PS nebo Senátu, neboť znám svůj region poměrně dobře a chtěla bych mu pomoci z celostátní úrovně. Mrzí mne, jakou negativní image severní Čechy v rámci republiky mají, a chtěla bych tento trend změnit. Vím, že je to běh na dlouhou trať.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Myšlenky a program sociální demokracie jsou mi od mládí blízké. Jsem levicově zaměřený člověk, domnívám se, že demokracie, ekonomika, přerozdělování rozpočtů, daňový systém atd. nejlépe fungují v severských státech.

Máte nějaký svůj politický sen?

Přála bych si, aby v politice působilo více žen. Aby politika byla více kultivovaná, což ovšem samy ženy nezajistí. Aby vlivné a schopné osobnosti z různých oblastí života měly zájem do české politiky vstupovat a nepřišlo jim to jako marnost a ztráta času.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Při mém vstupu do ČSSD to byl Miloš Zeman, který mě svými názory velmi ovlivnil. V současné době jsou mými vzory spíše lidé mimo politiku.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Vím, že to není téma příliš populární, ale domnívám se, že v naší společnosti by na nějaký čas pomohly kvóty. Z vlastní zkušenosti z života velké politické strany vím, že ženy bývají na kandidátky umisťovány spíše na ozdobu na zadní místa kandidátek tak, by voliče pomohly přilákat, ale současně neohrozily vlivné kolegy. Pro začátek by pomohlo i opatření u preferenčních hlasů snížení % hranice přednostních hlasů potřebných k "přeskočení" předchozích kandidátů z 5 na 3%. Domnívám se, že pozitivní diskriminace není špatná, pokud směřuje k všeobecnému prospěchu, více žen v politice by prospělo nejen jim, ale i mužům. Pokud nebude dostatek žen v politice, nikdy se do popředí nedostanou témata týkající se dětí, sociálních otázek, zdravotnictví, školství aj. Vždycky to budou resorty tzv. na druhé koleji a nikdy v nich nebude dostatek peněz v rámci přerozdělování ve státním rozpočtu.

Co je podle Vás politika?

Politika jsou vize, cíle, nastavení směrů a cest k jejich dosažení. Jsou to postoje, názory, základní politická otázka se týká míry přerozdělování veřejných prostředků, podle toho se jednotlivé politické koncepce liší. Politika je obsažena ve všech lidských oborech a chtě nechtě se týká každého z nás. Záleží jen na nás, zda ji chceme jen sledovat, sdílet nebo i částečně ovlivňovat.

Děkujeme za spolupráci.Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen