Nadějná politička 2013: Ivana Štrossová


Ivana Štrossová je zastupitelkou v Havlíčkově Brodě, kam byla opakovaně zvolena za Ženy za brod.

PhDr. Ivana Štrossová

zastupitelka, Ženy za Brod

Jak jste se k politice dostala?

Vždycky jsem se zajímala o věci veřejné, ale přímo k politice mě v roce 2002 přivedly členky Českého svazu žen, které se v Havlíčkově Brodě rozhodly vytvořit ženskou kandidátku a jít do komunálních voleb jako nezávislé hnutí. Důvodem vzniku byla skutečnost, že nám, jako ženám, byla na kandidátkách politických stran i nezávislých hnutí nabízena „nevolitelná“ místa. Naše chuť, nadšení pří sbírání podpisů na petiční archy a snaha opravdu uspět a dokázat, že jsme rovnocennými soupeři v předvolebním klání přinesla své ovoce.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Již třetí volební období jsem zastupitelskou města Havlíčkův Brod. V letech 2002-2006 jsem se stala místostarostkou, předsedkyní výboru pro sociální a zdravotní tématiku a předsedkyní mediálního výboru. Ve druhém volebním období (2006-2010) jsem působila jako předsedkyně komise Sboru pro občanské záležitosti a komise pro sociálně právní ochranu dětí a byla jsem členkou výboru pro sociální a zdravotní tématiku. V tomto volebním období (od roku 2010) pracuji nejen jako předsedkyně zmiňovaných komisí rady, ale také jako předsedkyně výboru pro sociální a zdravotní tématiku a jsem členkou mediálního výboru.

Co Vás na politické práci baví?

Komunální politika je prací pro lidi a s lidmi, a to mi naprosto vyhovuje. Není odtržena od života a dění ve městě, protože se zabývá konkrétními problémy a konkrétními potřebami spoluobčanů. S kolegyněmi z kandidátky používáme výraz „co říkají chodníky“ a přiznám se, že jsou to většinou velmi cenné a použitelné informace. A pokud se mi daří alespoň trochu pomáhat svému okolí, prosadit něco, z čeho má většina občanů radost, pak musím říci, že to je právě to, co mne na politické práci baví.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Od počátku, co jsem za Ženy za Brod vstoupila do komunální politiky, jsem se věnovala zejména oblasti sociálních služeb, školství a kultuře a jsem ráda, že se v této oblasti realizovala řada úspěšných a zajímavých projektů, ze kterých se čerpá dodnes. Za velký úspěch pokládám první plán rozvoje sociálních služeb v našem městě, otevření stacionáře pro seniory a vznik informačního a poradenského centra, které pomáhá ženám, mužům a celým rodinám.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Z volebního programu toho zbývá ještě mnoho a tak bych byla ráda, kdyby Ženy za Brod měly šanci zasednout v městském zastupitelstvu i v roce 2014. A pokud by se v rámci přerozdělování finančních prostředků podařilo prosadit vyrovnanější financování z hlediska mužů a žen (genderové rozpočtování), pokládala bych to za velký politický i osobní úspěch.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Stala jsem se spoluzakladatelkou nejprve nezávislé kandidátky a nyní politického hnutí Ženy za Brod. Byl to na tehdejší dobu zcela ojedinělý nápad a to, že již třetí volební období máme zastoupení v městském zastupitelstvu svědčí o tom, že to byl krok správným směrem.

Máte nějaký svůj politický sen?

Do politiky jsem vstupovala s řadou předsevzetí a představ. Něco se podařilo, někdy jsem musela přistoupit na kompromis a někde jsem musela přiznat porážku. Ale mým snem je, aby v zastupitelstvu častěji vládl zdravý selský rozum než koaliční dohody. Je smutné, že se do komunální politiky čím dál víc promítají nešvary převzaté z poslanecké sněmovny.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Když si uvědomím, jak velký kus práce odvedly ženy v 19. a 20. století při prosazování práv žen, která dnes bereme jako samozřejmost, tak jsou pro mne vzorem například Božena Viková-Kunětická, Františka Plamínková nebo Anna Honzáková.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Situace žen v politice není ideální a samotný fakt, že vznikají samostatné ženské kandidátky, svědčí o tom, že se s touto situací snažíme „poprat“ po svém. Jsem ráda, že se o téhle věci už hovoří, ale mám pocit, že je to jen v mezičase mezi volbami. V okamžiku, kdy jsou sestavovány kandidátky je to zase o něčem jiném a necháme se převálcovat. Možná nám jako ženám chybí solidárnost. Kdysi jsem byla velmi zavilým nepřítelem kvót, ale možná i na toto řešení nakonec dojde.

Co je podle Vás politika?

Heslem naší kandidátky je úsloví "Politika není byznys, ale služba občanům", a tak k politice přistupuji. Politika je pro mě především správou věcí veřejných a tak byla chápána již v antickém Řecku a tak jí chápu i já.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!