Nadějná politička 2013: Ivana Mojžyšková


Ivana Mojžyšková je zastupitelkou v Havlíčkově Brodě, zvolenou funkci zastává od roku 2010.

Ivana Mojžyšková

zastupitelka Havlíčkův Brod, ČSSD

Jak jste se k politice dostala?

Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že budu jednou političkou, asi bych se mu vysmála. Ale ve chvíli, kdy začaly děti chodit do školy, kde jsem se aktivně zapojila do práce sdružení rodičů a řešila s nimi problémy spojené se školstvím, tak se situace změnila. Konečným impulsem bylo to, že jsem se stala jednou z organizátorek petice, která měla vyřešit nebezpečný přechod pro chodce přes velmi frekventovanou dopravní komunikaci I.třídy, která v našem městě vede přes velké sídliště a kudy více než tři sta dětí muselo dvakrát denně přejít. Když se to podařilo, tak jsem přijala nabídku kolegy, vstoupila do České strany sociálně demokratické. Vstupovala jsem v době, kdy měla strana něco okolo deseti procent preferencí a v našem městě byla v pětadvacetičlenném zastupitelstvu zastoupena pouze dvěma členy. Asi mě tedy nemůže nikdo podezírat z vypočítavosti, že jsem tam vstoupila pro funkce a peníze.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Od roku 2010 jsem jednou ze šesti opozičních zastupitelů ČSSD v Havlíčkově Brodě. V letech 2004-2010 jsem byla členkou kontrolního výboru, od roku 2010 členkou finančního výboru a předsedkyní mediálního výboru. V letech 2008-2012 jsem byla členkou Komise kultury a cestovního ruchu Kraje Vysočina.

Co Vás na politické práci baví?

Možnost pomáhat lidem. Zní to asi jako fráze, ale ti co mě znají, tak vědí, že jsem nevstupovala do politiky pro osobní zisk, ale protože mi dělá radost, mít možnost někomu pomoci a řešit problémy, které nás denně obklopují. Jsem takový „naivní politik“, který si myslí, že se slušností to jde také.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Před dvěma lety jsem se opět stala jednou organizátorek petice za obchvat Havlíčkova Brodu, protože tehdejší ministr dopravy jej až do roku 2025 vyřadil z koncepce ministerstva. Jenomže jestliže městem denodenně projíždí okolo třiceti tisíc automobilů a to středem sídliště, tak není něco v pořádku. I menší obce se obchvatů dočkaly a naše město bylo vyloučeno. Od té doby je na ministerstvu dopravy již třetí ministr. Každý přijede, špatnou situaci vidí, ale jeho životnost na ministerstvu nestačí, aby s tím byl schopen něco udělat. Jsem ráda, že se mi podařilo alespoň vyřešit situaci s bezpečným přecházení. Nejdříve jsme tam dostali semafory a později i podchod. Nyní zde máme i tzv. inteligentní semafory, které nám mají zabezpečit větší ukázenost řidičů.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Toto vyplývá z mé předchozí odpovědi. Obchvat Havlíčkova Brodu. A pak zaměstnanost ve městě a problémy se školstvím. Toto není možno shrnout do jedné věty, oba dva problémy je nutno řešit nejenom regionálně, ale hlavně celostátně. Řídím se mottem: „Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.“

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Česká strana sociálně demokratická mi byla svým programem nejbližší. Mým názorem je, je je třeba pomáhat těm, kteří to potřebují, což jsou hlavně děti, ženy a naši senioři.

Máte nějaký svůj politický sen?

V roce 2009 a pak i 2010 jsem kandidovala do Poslanecké sněmovny. Mým hlavním důvodem bylo něco změnit v oblasti zaměstnanosti a školství. Tehdy jsme prožívali první měsíce, kdy přišla krize. Pracuji v textilní firmě, která během půl roku musela propustit více jak osm set zaměstnankyň. Víte, když propustíte muže, tak může odjet za zaměstnání i mimo domov, ale žena tuto možnost nemá. Je to ona, kdo se většinou strará o děti a chod domácnosti. V pozdějším věku i o své rodiče a prarodiče.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Pročetla jsem spoustu knih o T.G.Masarykovi, jehož názory mi jsou velmi blízké, ale abych mohla říci, že tento politik nebo politička jsou mým vzorem.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

To, že v naší politice chybí ženy vidí všichni a o rovnosti a genderové politice se toho napsalo a řeklo mnoho. Myslím si, že  kdyby se do politiky dostalo více žen, tak by se tam opět vrátila slušnost. Ženy na rozdíl od mužů řeší problémy rychleji a pružněji. Bohužel je jich málo, které by měly opravdu chuť a možnosti s tím něco udělat.

Co je podle Vás politika?

V minulém semestru jsem měla zkoušku z politologie, asi bych mohla psát definice nebo semestrální práci, ale myslím si, že je zbytečné unavovat čtenáře. Jednoduše řečeno, správa věcí veřejných. Politik by měl chovat jako zaměstnanec  svých voličů a pravidelně jim skládat účty.

Děkujeme za spolupráci.Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen