Nadějná politička 2013: Irena Skálová


Irena Skálová je zastupitelkou a členkou TOP09.

Irena Skálová

zastupitelka obvodu Severní Terasa - Ústí nad Labem, TOP 09

Jak jste se k politice dostala?

Oslovili mě známí, že shání do komunálních voleb na kandidátku mladou ženu. Po zjištění do jaké strany, jsem na nabídku kývla a ve volbách jsem se preferenčními hlasy dostala do zastupitelstva jednoho městského obvodu. Od té doby se politice věnuji velmi intenzivně.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V roce 2010 jsem se tedy stala zastupitelem Městského obvodu Severní Terasa v Ústí nad Labem. Naše město má čtyři městské obvody. Zároveň jsem členem finančního výboru a od roku 2012 jsem na magistrátu města členem kontrolního výboru. Co se týká vnitrostranické práce, byla jsem členem regionálního výboru a před nedávnem jsem se stala členem předsednictva krajské organizace.

Co Vás na politické práci baví?

Velkým přínosem a zálibou pro mě je, že si rozšiřuji obzory v různých sférách života. Seznamuji se s pravidly samostatné a přenesené působnosti města, s novými reformami. Poznávám nové, zajímavé lidi, můžu sledovat jejich povahy a charaktery a o tom všem se bavím se svými přáteli. Velice hřejivý pocit mám, když se nám podaří prosadit něco, co jsme měli ve volebním programu, nebo to vedlo ke spokojenosti lidí.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Na našem městském obvodě jsme s kolegou opozičními zastupiteli, takže se snažíme věcně připomínkovat body programu, troufnu si říct, že jako jediní z dalších opozičních stran. Ale jako největší úspěch, za to tříleté období, považuji dosažení změny statutu města, týkající se projednávání územního plánu. Několikrát jsme na to poukazovali, ale bezúčelně. Až jsme se obrátili na Ministerstvo ČR, které nám dalo za pravdu. A za velmi důležitou práci považuji rozbor tématu příspěvků na bydlení a jejich vliv na vznik ghett. Tento materiál jsme s kolegou posílali na ministerstvo práce a sociálních věcí, které nebylo souhlasného názoru, ale ani protichůdného.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Vzhledem k tomu, že pracuji v rodinné firmě a práce mě baví, tak až moc vysoko nepohlížím. Ale jako takový přirozený další krok bych si přála být zastupitelem na magistrátu města. Myslím si, že i ten vrcholný politik by si měl vše projít od základu.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

V podstatě strana si našla mě. Jsem členkou TOP 09. Byla jsem ochotná zapsat se na kandidátku z toho důvodu, že jsem souhlasila s volebním programem strany. TOP 09 je ještě stále novou stranou a dává šanci mladým lidem a chce mít ve svém zastoupení i ženy. Je to strana, která se nebojí dělat reformní kroky, které nejsou populární, ale nutné, čím dokládá, že je stranou zodpovědnou. TOP 09 je také pravicová, konzervativní. V podstatě celé to vystihuje ve svém názvu : transparentnost, odpovědnost, prosperita. A i důležitou úlohu v mém rozhodování sehrál Karel Schwarzenberg.

Máte nějaký svůj politický sen?

Velice hezké by bylo kdyby politik přestal být vnímán negativně a bylo to čestné postavení člověka. Tomu by také prospělo aby se v naší republice mnohem více lidí věnovalo aktivní politice.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Vzor nemám, ale mám představu o ideálním politikovi. Měl by to být člověk, který má velký přehled a rozumí nebo se umí orientovat v daném problému, či situaci. Pokud něčemu nerozumí, aby věděl na koho se obrátit. Komunikoval s lidmi a naslouchal jim. Byl pevných morálních zásad. Uměl se prosadit a zároveň byl schopen diplomatického jednání, byl zodpovědný vůči svým voličům.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Ženy do politiky patří, protože mají na věci jiný pohled než muži. V naší republice se počet žen v politice zvyšuje, ale ještě zatím jsou málo zastoupené. Myslím si, že se jí víc věnují ženy, které jsou emancipované. Asi málokterý muž doma snese političku, pokud on sám se politice nevěnuje. Ještě pořád se u nás ženy více věnují práci, domácnosti, dětem, manželovi.

Co je podle Vás politika?

Je to snaha, boj prosadit nějakou vizi. Pokud tato vize slouží k blahu většiny občanů, je to pozitivní plitika. V případě prosazování zájmů jednotlivých skupin, lidí je to politika negativní. Jak už bylo několikrát řečeno, politika by měla být službou veřejnosti.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen