Nadějná politička 2013: Dita Výborová


Dita Výborová je starostkou města Odolena Voda, v zastupitelstvu pracuje od roku 2010.

Dita Výborová

starostka města Odolena Voda

Jak jste se k politice dostala?

Primárně jsem se začala zajímat o dění ve městě s hledáním místa v mateřské škole pro svou dceru. Pak jsem se začala zajímat o připravovaný projekt Letiště Vodochody a také mě zajímal nový územní plán, který město začalo tvořit. Nemohla jsem být spokojena se stavem města a jeho infrastrukturou (chybějící chodníky, občanská vybavenost, sportovní zázemí, služby atd.)

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Na pozici zastupitelky města pracuji od 11/2010 a starostkou města jsem byla zvolena v listopadu 2011. Od ledna 2013 jsem členkou Komise pro rozvoj podnikání při Radě Středočeského kraje.

Co Vás na politické práci baví?

Baví mě to, že mohu být v každodenním kontaktu s lidmi, slyšet jejich názory a pak mohu pro město a občany něco udělat. Je velkým oceněním, když vidím, že mým rozhodnutím jsem pomohla vyřešit nějaký problém či zpříjemnit život ve městě.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Jsem zastánkyní transparentního chování města vůči svým občanům. Jak úřad tak vedení města jsou placeny z peněz občanů, proto mi přijde důležité, aby občan měl možnost se dostat k informacím, jako jsou smlouvy a konkrétní výdaje města. Proto jsem navrhla a prosadila zveřejňování těchto údajů na webu našeho města. Vidím ze své pozice, že komunální politika není ani tak o velkých činech, ale spíše o menších krocích, které pomohou zkvalitnit a zpříjemnit život našim spoluobčanům. Mohla bych v této souvislosti zmínit akce, jako je například budování nových chodníků, investice do stavby nové mateřské školy a družiny základní školy, investiční akce na dokončení odkanalizování města, odstranění nepoužívaných zchátralých staveb ve městě, koncepce oprav dětských hřišť, revitalizace starých městských bytových domů, údržba městské zeleně a tak dál.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Naplňuje mě to, že mohu něco prospěšného rozhodnout a vykonat pro své město a jeho občany. Moje ambice nesahají do tzv. "vysoké politiky", jsem ráda, když vidím, že se něco v našem městě povede a že to občas občané ocení a třeba někdy i poděkují.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Nejsem aktivní v žádné straně, jsem pouze registrovanou příznivkyní strany Starostové a nezávislí.

Máte nějaký svůj politický sen?

Můj politický sen se nachází v rovině komunální politiky. Je o tom, že zastupitelé z různých stran a různých politických a světových názorů budou spolupracovat a podporovat společnou dobrou věc a nebudou se řídit politickými doporučeními a závazky, ale pouze jen svým osobním vědomím a svědomím.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Nikdy jsem neměla žádné vzory a tudíž ani v politice nevzhlížím k žádnému.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Vidím, že žen v české politice sice pomalu přibývá, ale stále jich není dostatek. A přitom ženy dokáží být větší diplomatky, dokáží dělat dobrá a podložená rozhodnutí a především umí naslouchat. Nemyslím si, že by byly ženám kladeny nějaké překážky, já sama se s nimi nesetkávám, proto se domnívám, že je pouze na ženách, zda budou mít zájem se do politiky aktivně zapojit.

Co je podle Vás politika?

Politika je asi umění vyslyšet názory lidí a v rámci daného rozpočtu je prosadit a realizovat.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!