Nadějná politička 2013: Dana Forišková


Dana Forišková je místostarostkou města Příbor a členkou strany KDU-ČSL.

Ing. Dana Forišková Ph.D.

místostarostka města Příbor, KDU-ČSL

Jak jste se k politice dostala?

K politice jsem se dostala díky mé mamince, která byla velmi aktivní členkou strany. Deset let jsem žila na Slovensku a po návratu zpět do ČR mě poprosila, zda bych ji nepomohla s organizací jedné společenské akce, kterou pořádala daná strana. Pomoc jsem samozřejmě neodmítla a postupně jsem se stále více a více začala zapojovat do činnosti strany.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V současné době pracuji na komunální úrovni, jsem místostarostkou města a jsem členkou komise rady Moravskoslezského kraje pro vědu výzkum a vysoké školy. V letech 2002 – 2006 jsem byla členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Příbor a v letech 2006 – 2010 jsem byla zvolena členkou zastupitelstva města a předsedkyní výboru ZM, dále jsem byla členkou komise rady kraje pro tělovýchovu a sport a členkou komise pro školství a vzdělávání a zaměstnanost. Nyní jsem i předsedkyní krajské organizace Sdružení žen KDU-ČSL a první místopředsedkyní OV KDU-ČSL. Externě přednáším na VŠB-TUO, Ekonomické fakultě a Ostravské univerzitě, Pedagogické fakultě Ostrava, recenzuji odborné články a knihy.

Co Vás na politické práci baví?

Ráda pracuji s lidmi a poslouchám je, snažím se pochopit jejich problémy, ale jsem přístupná i jejich kritickým názorům, které můžu díky politice změnit nebo ovlivnit. Ráda lidem i pomůžu, jako angažovaná žena i soukromě a při řešení jejich problémů. Zároveň však cítím i odpovědnost za druhé, za město, kde jsem se narodila a kde žiju.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za největší úspěch nepovažuji podporu vybudování nějakého megalomanského centra, ale drobnou práci, která mnohdy není vidět, ale za kterou jsou vděční občané města. Velmi mě potěšilo, když mě občané města pogratulovali k svátku, nebo mě zastaví a poděkují. Velmi si cením, že se podařilo ve městě zpracovat a prosadit Plán rodinné politiky, II. střednědobý plán sociálních služeb ve městě a snad se brzy dočkáme i přijetí Tržního řádu ve městě. Další práci, která stojí za mnou, nedovedu přesně specifikovat, tu budou v příštím roce hodnotit voliči, zda jsem splnila jejich důvěru, kterou ve mě vložili.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Chtěla bych dosáhnout toho, aby v politice vyhrála slušnost nad arogancí a korupcí.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Jak jsem se již zmínila, politickou stranu jsem si vybrala podle maminky, ale ve straně jsem začala být aktivní i proto, že jsem zjistila, že zde pracují obětaví a slušní lidé a KDU-ČSL je stranou, která je postavena na křesťansko-demokratických hodnotách a který není lhostejný člověk, ať již se nachází v jakémkoliv prenatálním období.

Máte nějaký svůj politický sen?

Mým politickým snem je, aby všichni volení politici napříč politickým spektrem, ať již v zastupitelstvu města nebo v parlamentu, se dovedli rozumně domluvit a prosadit záměry a zákony, které přispívají nejenom k rozvoji celé země, ale také měst a obcí a jednali bez emocí a vášně. A aby se v politice začaly realizovat pojmy spravedlnost, upřímnost a radost.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Jeden svůj politický vzor nemám, ale svým jednáním a politickým názorem je mně blízká velmi Zuzana Roithová a ze zahraničních političek uznávám Margaret Thatcherovou, která dokázala i v době, ve které vládla prosadit své názory a obstát mezi muži. Dokázala se prosadit do čela vlády.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Všeobecně je v české politice málo žen, ale osobně nesouhlasím se zavedením povinných kvót zastoupení žen v managerských funkcích nebo i politických, samozřejmě, že by se měl tento podíl změnit. Sama mám zkušenosti, že tým, který je složen se zástupců mužů a žen tak pracuje efektivněji a lépe se prosazuje strategie a stanovuje řešení.

Co je podle Vás politika?

Dle literatury je politika mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metody rozhodování určitých skupin lidí. Podle mého názoru je důležité jaké metody se při tomto rozhodování použijí, aby se došlo k výsledkům, které očekávají občané a voliči.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!