Nadějná politička 2013: Blanka Klimešová


Blanka Klimešová je zástupkyní starosty v Praze - Čakovicích, je členkou ČSSD.

Blanka Klimešová

zástupkyně starosty MČ Praha - Čakovice, ČSSD

Jak jste se k politice dostala?

Ke komunální politice jsem se dostala díky tomu, že jsem byla nespokojena s fungováním vedení v naší městské části. Mé výhrady směřovaly především k drahým nákupům a levnému prodeji nemovitostí, nedostatku míst v mateřských školkách, pronájmu nebytových prostor za nevýhodných podmínek, kdy nebyl brán zřetel na veřejný zájem.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Na komunální úrovni aktivně pracuji od roku 2010 na pozici zástupkyně starosty.

Co Vás na politické práci baví?

Pozitivní i negativní různorodost a práci s lidmi. Nečekám na žádný zázrak a snažím se pracovat, protože zázrak se zhmotní pouze prací.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za mého tak krátkého působení v komunální politice považuji za úspěchy zejména výstavbu mateřské školky pro 112 dětí, rekonstrukci prostor a vybavení centra pro předškolní děti, výstavbu dětských hřišť jak pro děti, tak i pro dospělé. Rekonstrukce komunikací a chodníků. Za jeden z nejpodstatnějších úspěchů, byť se tomu, kdo se o politické dění moc nezajímá, může zdát jako titěrnost (opak je pravdou), považuji také prosazení změny jednacího řádu zastupitelstva naší městské části a vysílání on-line přenosu z jeho jednání. Dále pak za úspěch považuji pomoc lidem, kteří byli vyloučeni na samý okraj společnosti a v kterých by málokdo hledal ještě to dobré. V současné době mohu potvrdit, že mé rozhodnutí těmto lidem pomoci bylo správné, a že mé úsilí bylo směřováno správným směrem. V tomto případě nejsem vítězem já, ale samotní lidé, kterým jsem věřila, že mé pomoci nezneužijí, ale využijí.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Já o tom tolik nepřemýšlím. Politice všeobecně naši voliči přestávají rozumět. Byla bych v budoucnu ráda, kdyby se nad sebou politické strany zamysleli a věnovali více pozornosti svým voličům, naslouchali jejich názorům a každodenním potřebám. Na komunální úrovni bych se ještě ráda prosadila v oblasti: zlepšení životního prostředí, kultury a sportu a v neposlední řadě v péči o seniory.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Politickou stranu jsem si vybírala podle toho, jak je otevřena k lidem a politického programu. Zejména pak ctím hodnoty: úctu k člověku samému, rovnost, solidaritu, sociální solidaritu atd. Ovšem nejsem zastáncem pomoci každému, když jen natáhne ruku. Uznávám cílenou pomoc a její striktní kontrolu, aby nedocházelo k jejímu zneužití. Mé přesvědčení je, že člověk, který poctivě pracuje, má právo na prožití kvalitního života svého i své rodiny (zajištění nejen těch základních a nutných potřeb, ale dopřát své rodině dovolenou, kulturu a sport).

Máte nějaký svůj politický sen?

Mým politickým snem je, že za 20let se budu moci s hrdostí bavit o své aktivní politické práci se svojí rodinou a svými dětmi a nestydět se za ni. Dnes je v mnohých očích veřejnosti politik zloděj. Bylo by zase velkým úspěchem dostat politiku do rukou slušných lidí, kterým jde zejména o blaho spoluobčanů a ne o svůj vlastní prospěch. Konkrétní politický sen mám, omlouvám se všem, ale pokud bych ho již vyslovila, bojím se, že by se mi už nikdy nesplnil. Nicméně mým přáním je nadále ovlivňovat politiku a nejen tu komunální, pomáhat lidem a konat pro ně veřejnou službu.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Politický vzor nemám, ale považuji za velkou politickou osobnost Margaret Thatcherovou. Co se týče mužského zastoupení, tak je to Tomáš Baťa. Nebyl sice politikem, ale byl ve své podstatě státotvorným člověkem.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Například v parlamentních volbách už v r. 2002 se otázce rovnosti mezi muži a ženami věnovala ve svém programu především ČSSD. Avšak i tato má domovská politická strana zaostává za cíli, které si v dané oblasti sama určila. Argumentem může být také fakt, že ženy v aktivní politice jsou zařazovány na kandidátky na horší místa pořadí než muži. Řešením by bylo, kdyby se ženy rozhodly ve větší míře aktivně působit ve veřejném životě. Nejen na komunální úrovni, ale především na úrovni celostátní. Ženy si musí bohužel sami prosadit volitelná místa na kandidátkách. Nejsem v tomhle ohledu žádná feministka, ale muži to sami za nás ženy dobrovolně neudělají.

Co je podle Vás politika?

Je to otázka, na kterou se nedá jednoznačně odpovědět. Politika je především správa věcí veřejných a umění řídit stát. Politika je komunikace, tolerance a umět dělat kompromisy. Politika je svět ostrých loktů, které by pomohlo ženské pohlaví v mnohém zjemnit.

Děkujeme za spolupráci!


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!