Nadějná politička 2013: Zuzana Jentschke Stőcklová


Zuzana Jentschke Stőcklová je bývalá radní Středočeského kraje za ČSSD, v současné době pracuje jako aistentka senátora Jiřího Dienstbiera.

Zuzana Jentschke Stőcklová

bývalá radní Středočeského kraje

asistentka senátora J. Dienstbiera, ČSSD
Jak jste se k politice dostala?

Politika mě zajímá asi od dvaceti let. Názorově mi byla nejblíže sociální demokracie a tak jsem si prostě jednoho dne přišla do kladenské organizace ČSSD vyplnit přihlášku.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

V ČSSD působím od roku 1997 a na nejvyšší úrovni jsem působila jako radní pro sociální oblast ve Středočeském kraji v letech 2009-2012. Nyní pracuji jako asistentka senátora.

Co Vás na politické práci baví?

Všechno. V politice máte možnost věci reálně měnit a ovlivňovat.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Jako radní pro sociální oblast jsem se zaměřila především na sociální služby pro seniory. Podařilo se mi nejen zvýšit počet lůžek v domovech pro seniory v mém kraji, ale hlavně podpořit vznik nových stacionářů pro seniory a pečovatelských služeb především ve venkovských oblastech, kde chybí. Zastávám názor, že pokud to jen trochu jde, měl by starší člověk do co nejvyššího věku zůstávat ve své rodině a právě to umožňují stacionáře a pečovatelské služby, které se o seniora během dne postarají a večer a o víkendu už je zase se svou rodinou. Rozšíření těchto služeb zvýšilo i zaměstnanost, především žen.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Ráda bych pokračovala ve vylepšování podmínek pro seniory a zdravotně postižené.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Podle hodnot, které mi jsou nejblíž jako rovnost, sociální spravedlnost či solidarita.

Máte nějaký svůj politický sen?

Přála bych si, aby zlepšila životní situace všech slušných lidí. Aby se vrátila mezigenerační solidarita. Aby měly české ženy rovné postavení (ne jen na papíře) v zaměstnání či v politice.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Konkrétní vzor nemám. Snažím se hodně vnímat lidi kolem sebe a od každého, kdo mě něčím zaujme se inspirovat a učit.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Bohužel mám pocit, že pozice žen v české politice je čím dál tím slabší.

Co je podle Vás politika?

Řešení reálných problémů společnosti.

Děkujeme za spolupráci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!