www.padesatprocent.cz › Ženy v ofsajdu? aneb Volby 2006 z pohledu genderu

Ženy v ofsajdu? aneb Volby 2006 z pohledu genderu

V létě proběhla v Café Globe v Praze výstava fotografií „Ženy v ofsajdu?“ aneb Volby 2006 z pohledu genderu. Výstava je putovní a bude k vidění i v dalších městech České republiky.

Výstava byla realizována v rámci mediálních a osvětových aktivit projektu „Vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích pozicích a politice“ podpořeného Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Smyslem tohoto projektu není jen docílit mechanického vyrovnání v počtu poslanců a poslankyň. Jde o to představit občanské veřejnosti kritérium genderové rovnosti/diskriminace jako jedno ze základních hledisek, které odráží - spolu např. s hlediskem rovnosti/diskriminace rasové, etnické, věkové, sexuální orientace apod. - zavedení ideje pluralitní demokratické společnosti do praxe.

Název „Ženy v ofsajdu?“ dostal fotografický projekt až v průběhu samotné realizace, na základě prvních nafocených snímků. Pohlíží na předvolební dění v politických stranách z hlediska rovných příležitostí pro ženy a muže. Jeho snahou je nacházet paralely a odhalovat případné stereotypy v životě političek a politiků.

Konkrétní náplň foto projektu navrhla fotografka Michaela Zeinerová Brachtlová, která také tento projekt umělecky zpracovala ve spolupráci s fotografkou Veronikou Daňhelovou.

Realizace projektu

Zástupkyně/zástupci šesti politických stran nám na naši žádost doporučily vždy jednoho muže a jednu ženu ze své strany, které oslovit a v případě jejich souhlasu fotografovat. Volba konkrétních osob zůstávala vždy na stranách samotných, případně na jejich zástupkyních/zástupcích, ale byly stanoveny dvě podmínky: fotografované političky/politici museli kandidovat do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volbách, ale nesměly ještě být poslankyněmi/poslanci.

Fotografky pak skrze své objektivy sledovaly vytížení jednotlivých kandidátek a kandidátů během pracovního dne, jejich zapojení do volební kampaně, účast na aktivitách s ní spojených, včetně neatraktivní práce v zázemí.

Oslovené kandidátky/oslovení kandidáti, které/ří souhlasili s fotografováním, byly požádány/požádáni, aby vybrali svůj pokud možno typický den v předvolební kampani a dovolily fotografkám zachytit jeho průběh. Šlo o to vyjádřit, že nejen pracovní povinnosti jsou součástí běžného dne, ale například také organizace rodinného života atp.

Věříme, že výstava poskytuje výmluvný pohled do prostředí, které není lidem běžně přístupné, a nabídne podněty k zamyšlení nad otázkou rovného zastoupení žen a mužů v politickém životě.

Autorka: Kristina Gotteltová, Fórum 50 %, 26.6.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen