www.padesatprocent.cz › Ženy v médiích: Přináší polistopadová trpělivost růže?

Ženy v médiích: Přináší polistopadová trpělivost růže?

Ani čtvrt století po převratu nejsou ženy dostatečně zastoupeny ve středoevropských médiích. Srovnávací studie zemí V4 ukázala, že ženy chybí ve vedení médií a zároveň není dostatečně zohledněna jejich perspektiva. Témata důležitá pro ženy jsou odsunuta na pozici nedůležitých, oddechových zpráv. Ženy nejsou oslovovány, aby se vyjádřily k aktuálnímu společenskému dění.

Jak je na tom Česká republika ve srovnání s okolními státy? Liší se například od sousedního katolického Polska? Na tyto otázky hledal odpověď tým neziskových organizací Fórum 50 % (ČR), slovenská Demokrácia v strednej Európe, Maďarská ženská lobby, polský Kongres žen. Ve svém výzkumu se zaměřil na porovnání situace ve všech čtyřech státech.

Výsledek není ani pro jeden z nich nijak pozitivní. Ženy jsou v řízení médií zastoupeny jen zřídka – např. v ČR tvoří pouhých 20 procent. Čím jsou jednotlivá média nebo témata společensky závažnější, tím méně žen se na jejich tvorbě podílí.

„Na tom, jaká mediální sdělení budou formovat náš světonázor, by se měli podílet rovným dílem jak muži, tak ženy. Neméně podstatné ale je také to, jaká témata budou náplní zpravodajství a jak v nich budou lidé zobrazováni,“ komentuje situaci ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková.

Příklad by si česká média mohla vzít ze sousedního Slovenska, kde jsou ženy ve vedení médií zastoupeny až 40 procenty. Naopak Polsko s 18 procenty za ČR mírně zaostává.

Zarážející je velmi nízké zastoupení žen ve veřejnoprávních televizích a rádiích. Ženy se podílejí na vedení veřejnoprávních médií v ČR jen 13 procenty, v Polsku 17 procenty a přibližně třetinu tvoří ve vedení maďarských a slovenských médií veřejné služby.

V čele velkých českých deníků najdeme pouze jedinou šéfredaktorku (Terezu Zavadilovou v deníku E15), v Maďarsku vedou deníky dokonce výhradně muži. Ve srovnání zemí V4 se opět zcela vymyká Slovensko, které má ve vedení velkých deníků celých 45 procent žen.

V ČR jsou ženy lépe zastoupeny ve vedení online zpravodajských portálů, kde tvoří 25 procentní podíl. Otázce nízkého zastoupení žen v médiích se proto věnoval i druhý ročník českého Kongresu žen , který se konal letos v červnu v Praze. Jedním z jeho výstupů je rovněž desatero doporučení pro zlepšení současného stavu.

„Média by měla dávat prostor otázkám, které jsou důležité pro ženy i pro muže a měla by odrážet perspektivy obou pohlaví. Pokud se k určitým tématům v médiích systematicky vyjadřují jenom muži, znamená to, že názor žen není hodnotný?“ zamýšlí se Jana Smiggels Kavková.

Článek vznikl v rámci projektu Vzdělávání v oblasti příčin a následků genderové (ne)rovnosti ve střední Evropě, financovaného Evropskou unií.

Původní článek s analýzou všech zemí V4 najdete v anglickém jazyce zde.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!