www.padesatprocent.cz › Ženy v EU vydělávají o 15% méně než muži

Ženy v EU vydělávají o 15% méně než muži

Evropská komise vydala 24. února zprávu o rovnosti mezi muži a ženami. Ženy v EU podle této zprávy vydělávají o 15% méně než muži a stále je pro ně obtížné nalézt rovnováhu mezi prací a soukromým životem. Zpráva konstatuje, že obtížné slaďování pracovního a soukromého života je pro mnoho žen důvodem k ukončení pracovní kariéry.

Podíl zaměstnanosti žen činí v EU 55,7%, což je o 15% méně než u mužů. Ženy jsou často zaměstnány pouze v určitých sektorech - ve vzdělávání, zdravotnictví nebo veřejné správě. 32% žen pracuje na částečný úvazek, oproti 7% mužů. Ženy vydělávají v průměru o 15% méně než muži, což je způsobeno částečně tím, že jsou koncentrovány ve finančně málo oceňovaných profesích. Ženy se navíc stále příliš často neobjevují na vyšších postech. Zpráva na druhou stranu konstatovala, že více než 75% pracovních míst, které byly vytvořeny v EU během posledních pěti let, bylo zaplněno ženami. Nerovnováha mezi pracovním a soukromým životem působí negativně nejen na postavení žen na trhu práce, ale přispívá také k nízké porodnosti – což má negativní dopad na ekonomickou situaci EU. Zpráva vyzívá členské státy, aby pomocí lepší a dostupnější péče o děti, netradičního a flexibilního uspořádání práce nebo pomocí lepších politik zajišťujících rovnost usnadnily nejen ženám, ale i mužům lepší sladění pracovního a soukromého života. Zpráva také naléhá na členské státy, aby omezovaly rozdíly v zaměstnanosti a platovém ohodnocení mezi muži a ženami a plně využily evropské strukturální fondy při řešení genderových témat.

Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, při této příležitosti prohlásil, že je nutné dělat víc v boji s genderovou nerovností. „Je nepřípustné, aby polovina evropské populace byla stále znevýhodňována oproti druhé polovině. Abychom překonali genderové rozdíly, je nutné přijmout závazky na nejvyšší úrovni. Nejedná se pouze o téma nerovnosti, ale o zásadní téma, pokud chceme dosáhnout cíle vyhlášené v Lisabonské strategii konkurenceschopnosti a růstu, jejíž snahou je podpořit evropskou ekonomiku.

Zdroj: www.womenlobby.org - European and International news in Brief March 2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání