www.padesatprocent.cz › Ženy bez hranic

Ženy bez hranic


Další z našich mentoringových párů, Michalea Suchardová a Katrine Skov, se Vám představí v dnešním článku.

Členka městské rady je mentorkou pro českou političku

Skandinávie je známá tím, že ženy jsou zde emancipované a aktivní v politice, v pracovním životě i v trávení volného času. Jinde v Evropě vývoj ještě tak daleko nedošel a za Dánskem poněkud pokulhává i Česká republika. Týká se to zastoupení žen v politice i v podnikatelské sféře, možností ohledně sladění pracovního a rodinného života i rozdílů v postavení mužů a žen.

Ale zdá se, že nyní se poměry začínají měnit. Alespoň trochu. Jedna z oblastí, kde se každopádně něco začíná dít, je politická scéna. Za podpory Dánského velvyslanectví v Praze a Norských fondů byl zahájen mentoringový program, jehož cílem je dostat do české politiky více žen.

Katrine a Michaela

Na podzim navštívila Prahu Katrine Skov, předsedkyně výboru pro kulturu, volný čas a sport v městské radě v Gladsaxe, kde byla jednou z přednášejících na semináři o ženách v politice. Na tomto semináři se poprvé setkaly české a skandinávské političky. Celkem tak vzniklo deset dohod o mentoringu, kterého se účastní pět norských, pět dánských a deset českých žen. Katrine Skov se stala mentorkou pro Michaelu Suchardovou. Hlavními okruhy spolupráce jsou výměna zkušeností, metody politického vyjednávání a také otázky spojené s posilováním sebedůvěry a víry ve vlastní schopnosti plnit roli političky. Obě ženy si udělaly pracovní plán, kterým se budou řídit následující rok a půl.

„Když jsem uviděla Michaelu, pomyslela jsem si: kéž bych se stala mentorkou právě pro ni. A to štěstí jsem měla a okamžitě jsme si padly do noty. Opravdu si rozumíme a několikrát za měsíc spolu mluvíme na Skypu. Vždycky začínáme politikou, ale končíváme povídáním o soukromém životě. Je to pro náš obě velmi obohacující,“ říká Katrine Skov. Michaela Suchardová je právnička se specializací na právo Evropské unie a umí řešit spory v případě střetu názorů. V loňském roce byla zvolena do městské rady v Jablonci nad Nisou, městě se 45 000 obyvatel. Michaela je jednou z pouhých šesti žen ve třicetičlenné radě, což znamená jen 20 procent celého zastupitelstva. To odpovídá celkovému průměru v České republice, který má hodně daleko do Gladsaxe, kde je v městské radě žen skoro 50 procent.

Muži řídili vyjednávání

Michaela souhlasí s Katrininým hodnocením spolupráce. „Pro mě je to velmi poučné. Také proto, že si uvědomuji, jak moc daleko jsme za Dánskem. Po volbách do naší městské rady to byli bez výjimky muži, kdo vedl všechna jednání o budoucím složení rady. Byla jsem hodně překvapená, že jsem jako žena neměla jinou možnost, než se prostě později dozvědět výsledek jednání. Jeden z členů městské rady v Jablonci vlastní polovinu města a jeho vliv je tak silný, že rada dává extra velké dotace místnímu fotbalovému mužstvu, které je jedno z nejlepších v České republice. Jde o to, že někteří muži jsou propojeni sítí kontaktů, v níž se za každou službu platí nějakou protislužbou,“ popisuje Michaela Suchardová.

„Členové městských rad v České republice jsou velmi špatně placení, i když tráví mnoho hodin přípravami a účastí na jednáních. Odměna, kterou dostávají, je 50 euro za měsíc (asi 375 dánských korun. 1350 českých korun). Pro někoho je při tak nízkém platu východiskem mít vliv, protože jen tak získáte přístup k peněžním zdrojům a různým projektům,“ říká Michaela, která byla v Dánsku v rámci probíhajícího projektu.

Během pobytu sledovala práci Katrine Skov v městské radě v Gladsaxe a spolu také navštívily Christiansborg (parlament v Kodani). Mentoringový program běží od října 2015 do března 2016. Michaela a Katrine se v průběhu těchto 18 měsíců setkají celkem šestkrát, třikrát v Dánsku a třikrát v České republice. „V České republice bychom toho mohli hodně dokázat, pokud bychom dosáhli alespoň podobného zastoupení žen a mužů v politice, jako má Dánsko,“ uzavírá Michaela Suchardová.

Autor: Jan Løfberg

Zdroj: Gladsaxe BladeSdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen