www.padesatprocent.cz › Zemřela Betty Friedan - jedna ze zakladatelek moderního amerického feminismu

Zemřela Betty Friedan - jedna ze zakladatelek moderního amerického feminismu

Betty Friedan

V neděli 5. února 2006 zemřela v den svých 85 narozenin jedna ze zakladatelek moderního amerického ženského hnutí – Betty Friedan. Friedan se narodila v roce 1921. Během vysokoškolských studií editovala školní noviny. Po promoci získala prestižní stipendium na kalifornské univerzitě Berkeley, kde psala doktorskou práci z psychologie. Po roce odešla a pracovala jako novinářka.

Friedan na sebe upozornila knihou Feminine Mystique vydanou v roce 1963 (česky 2002), která se stala bestsellerem a rozvířila diskusi o postavení žen Tato kniha je považována za podnět k druhé vlně feminismu v USA. V knize popisuje Friedan důvod nespokojenosti žen v industriálních společnostech, ve kterých jsou ženy matky, manželky a hospodyně na plný úvazek. Ženy v těchto společnostech trpí „problémem beze jména“, který je svazuje, znemožňuje rozvinout jejich plný potenciál, čímž je oslabena celá společnost. Pojmenovala tak touhu žen své generace, které nebyly spokojené se svými životy matek, hospodyň a manželek a toužily po něčem víc – po uznání, uspokojení, úspěchu, vlastní kariéře, možnosti naplnit své sny a šanci vzít život do vlastních rukou.

V roce 1966 stála Betty Friedan spolu s dalšími 27 ženami a muži u zrodu Národní ženské organizace (National Organization for Women), která se postupně stala největší ženskou organizací. Účelem založení NOW je podle zakládací listiny vykonávat aktivity, které umožní ženám plně se začlenit do americké společnosti a převzít všechna privilegia, ale i plnou odpovědnost a získat tak opravdu rovný partnerský vztah s muži. Tato organizace prosazuje práva žen hlavně v oblasti politiky zaměstnanosti.

Mezi další díla Betty Friedan patří The Second StageIt Changed MyLlife: Writings on the Women´s Movement.

Autorka: Markéta Kadlecová, o.s. Fórum 50 %,7.2.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen