www.padesatprocent.cz › Výzva ženám - volte ženy!

Výzva ženám - volte ženy!

Nejen Fórum 50 % vyzývá voliče a voličky, aby v nadcházejících volbách udělovali své 4 preferenční hlasy ženám. Přečtěte si text Výzvy ženám!!!, kterou zaštiťují PhDr. Ivana Štrossová (volební sdružení Ženy za brod) a Marie Bohuslavová (krajské středisko Českého svazu žen kraje Vysočina) a volte ženy!

Vyměňte poslance za poslankyně!!!

Politici přicházejí před blížícími se parlamentními volbami s nápady na změnu jejich pravidel. Zatímco sociální demokraté chtějí, aby se pořadí na kandidátkách dalo víc ovlivňovat preferenčními hlasy, opačný cíl má skupina poslanců ODS. Jejich návrh už ve sněmovně leží. Poslední dobou přibývá různých skupin s návody koho preferovat a koho ne. Ať už je to skupina volte poslední 4, nevolte parlamentní strany, nebo nevolte dinosaury či výzvy některých umělců. Za těmito skupinami stojí většinou příznivci nebo odpůrci jednotlivých stran. Asi se všichni shodneme na tom, že je potřeba něco změnit . Do české politiky musí přijít nová krev. Do české politiky musí konečně silně promluvit ženy. Do české politiky se musí dostat lidé, který chtějí upřímně změnit současnou nenávistnou situaci.

Tyto ženy se ale většinou vyskytují přibližně za čtvrtým místem kandidátek tradičních politických stran, které mají dle volebních průzkumů šance do sněmovny zasednout. Mají nadšení, energii, do politiky chtějí (což se u těch kandidátů na konci kandidátních listin říct nedá) a zároveň mají určitou šanci být zvoleny. Pro skok na volitelné místo potřebují kolikrát jenom pár tisícovek hlasů. Jestliže je žen polovina populace, tak proč se jednou proti mužům nevzbouřit.

Naše ekonomická situace ještě není tak vyhrocená, jako tomu je v Řecku, Maďarsku, ale nenávist a vzájemné pošpiňování jednotlivých poslanců naší vlasti tu nejlepší reklamu nedělá. Stydíme se za to, kam až nevraživost a mezilidské vztahy v nejvyšším zákonodárném orgánu došly. Stydíme se za to, že toto by měl být i do budoucna příklad pro naše děti a vnoučata.

Takže tentokrát to není skupina mladých, kteří se staví proti seniorům, ale jsou to ženy, které potřebují Vaši pomoc. Využijte všechny preferenční hlasy, které máte a udělte ty čtyři kolečka ženám, které nejsou součástí současné poslanecké sněmovny. Tyto volby se tak mohou stát v roce 2010, kdy si připomínáme stoleté výročí hlasovacího práva žen v České republice novou revolucí – „revolucí žen“, která by se mohla jednou do dějin za poslední „Sametovou“ dostat pod pojmem „Ženskou“.

Vyzýváme všechny ženy, aby se k této výzvě připojily. Zároveň nebudeme bránit mužům, jestli nám chtějí pomoci, aby ženy volili také.

Jak se dává preferenční hlas:

Váš preferenční hlas můžete dát nejvíce 4 kandidátům z jedné politické strany.

Preferenční hlas vyznačte zakroužkováním pořadového čísla u kandidáta.

Pokud zakroužkujete více jak 4 kandidáty, pak se Váš preferenční hlas nepočítá.

Na volebním lístku se nesmí škrtat, jinak je neplatný.


PhDr Ivana Štrossová, volební sdružení Ženy za Brod

Marie Bohuslavová, krajské středisko Českého svazu žen kraje Vysočina


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!