www.padesatprocent.cz › Výzva za zachování postu ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny

Výzva za zachování postu ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny

Výzvu adresovanou předsedům politických stran a vyjednávacím týmům iniciovala Česká ženská lobby a podpořila ji řada zavedených neziskových organizací. Pokud se chcete k výzvě připojit i vy, kontaktujte nás na adrese forum (@) padesatprocent (.) cz.

Vyjednávání o nové vládě jsou v plném proudu, v médiích se již objevují první jména potenciálních ministrů. Hlavním tématem jsou škrty a úspory. Samozřejmě chápeme, že v době krize jsou úsporná opatření nutností, přesto bychom chtěli upozornit, že tato opatření zasáhnou různé skupiny obyvatel různou měrou. Zároveň bychom chtěli připomenout, že zejména v obdobích krize, kdy nastává růst sociálních a ekonomických nerovností a extremistických tendencí, by se nemělo zapomínat na důležitá témata, jako jsou lidská práva, práva menšin a sociální soudržnost. Tematika lidských práv naopak nabývá na důležitosti. Chceme tímto proto apelovat na všechny členy a členky vyjednávacích týmů politických stran, aby nedopustili marginalizaci lidsko-právních témat.

Zřízení postu ministra pro lidská práva, který zavedla minulá koaliční vláda, bylo velmi pozitivním krokem, který celé lidsko-právní agendě přisoudil důležitost, již si bezesporu zasluhuje. Vyzýváme tímto naši novou politickou reprezentaci, aby zachovala post ministra pro lidská práva. Jeho zrušení by totiž bylo signálem, že Česká republika – která se považuje za vlajkovou loď v prosazování lidských práv vůči třetím zemím – nepovažuje lidská práva svého obyvatelstva za hodné pozornosti.

Zachování postu ministra pro lidská práva nepředstavuje žádnou výraznou finanční zátěž pro státní rozpočet, neboť se nejedná o samostatný rezort. Ministr pro lidská práva a menšiny funguje pod Úřadem vlády a prakticky nemá svůj vlastní úřednický aparát. Zrušení tohoto postu by tak nepřineslo finanční úspory, zato by jednoznačně oslabilo význam široké agendy spadající pod ochranu lidských práv.

Věříme, že ať už bude vládní koalice sestavená jakkoliv, lidská práva jakožto agenda zůstanou i nadále jejím důležitým tématem.

Výzvu iniciovala Česká ženská lobby, jejíž členské organizace jsou následující:

 • Aperio – společnost pro zdravé rodičovství
 • Asociace podnikatelek a manažerek ČR
 • Česká asociace dul
 • Český helsinský výbor
 • Český svaz žen
 • Evropská kontaktní skupina
 • Fórum 50 %
 • Gender a sociologie při AV ČR
 • Gender Studies, o. p. s.
 • Hnutí za aktivní mateřství
 • Klub K2
 • Manushe (Slovo 21)
 • Moravská asociace podnikatelek a manažerek
 • NESEHNUTÍ Brno (ženskoprávní program)
 • NKC – ženy a věda
 • Otevřená společnost
 • Pexeso
 • proFem
 • ROSA
 • UNIPA

K výzvě se připojily následující organizace zabývající se lidsko-právní tematikou:

 • ADRA
 • Asistence, o.s.
 • Ekumenická akademie
 • Katedra genderových studií FHS UK
 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
 • NESEHNUTÍ
 • Vzájemné soužití
 • STUD Brno
 • Romea
 • Společenství Romů na Moravě
 • Amnesty International

Připojili se také jednotlivci:

 • Veronika Bačová
 • Lenka Bennerová
 • Kristýna Ciprová
 • Karolina Emanuelová
 • Marie Grimová
 • Eva Hejzlarová
 • Tereza Hendlová
 • Karel Holomek
 • Bořivoj Rašovský
 • Jiří Štěp
 • Šárka Víšková
A připojila se také Strana zelených.

Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!