www.padesatprocent.cz › Vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti 2021

Vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti 2021

Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dnem 1. července 2021 jubilejní 15. ročník soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“ o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže.

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti je pokračováním úspěšných ročníků soutěže Úřad roku "Půl na půl", která podporuje zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Každý úřad veřejné správy by měl do své práce začlenit priority vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně správním celku žije.

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti 2021

logo_urad-2021.jpg
 

Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra
společně s Úřadem vlády ČR vyhlašují dnem 1. července 2021 soutěž:

„Úřad na cestě k rovnosti“

Téma: „Příklady dobré praxe v době pandemie covid-19 ve veřejné správě z hlediska rovnosti žen a mužů“

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské a krajské úrovni. V případě zájmu prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku, a to do 25. září 2021.

Dotazník pro obce I. typu 2021
Dotazník pro obce II. a III. typu 2021
Dotazník pro krajské úřady 2021

Vyplněný dotazník lze odeslat e-mailem na adresu J.Cas(@)institutpraha.cz nebo poštou na adresu:  JUDr. Jiřina Castorena, oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce, Institut pro veřejnou správu Praha, Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4.

Hodnotící komise v průběhu září 2021 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I., II., III. typu a krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku 2021 prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 9. listopadu 2021 na konferenci, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě.

Účast na konferenci je bezplatná.

Registrace je možná na e-mailové adrese: J.Cas(@)institutpraha.cz


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!