www.padesatprocent.cz › Vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti 2020

Vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti 2020

Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dnem 20. června 2020 již 14. ročník soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“ o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže.

Tento ročník soutěže je věnován tématu bezpečnosti veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů. Tomuto tématu byla věnována odborná část konference v listopadu 2019. Z konference byl vydán sborník, který najdete zde  (soubor pdf).  Odkaz na sborník s listovacími šipkami naleznete zde. Prezentace, které tvoří přílohu sborníku, naleznete na níže uvedených odkazech:

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní a městské úrovni. V případě zájmu prosíme o vyplnění dotazníku, a to do 31. července 2020. Vyplněný dotazník lze odeslat e-mailem na adresu j.cas@institutpraha.cz nebo poštou na adresu: JUDr. Jiřina Castorena, oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce, Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1.

Hodnotící komise v průběhu září 2020 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I., II., a III. typu) a udělí ocenění Úřad roku 2020 prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii. 

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 12. listopadu 2020 na konferenci, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě. Odborná část konference bude věnována problematice seniorů a seniorek v obcích, městech a krajích, podpoře aktivního stárnutí a mezigeneračního dialogu. Účast na konferenci je bezplatná. Registrovat se můžete již nyní na e-mailové adrese: j.cas@institutpraha.cz . <

Dotazník pro obce I. typu naleznete zde.

Dotazník pro obce II. a III.typu naleznete zde.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!