www.padesatprocent.cz › Vláda souhlasí se zavedením kvót

Vláda souhlasí se zavedením kvót

/imgs/procento.JPGVláda se na svém pondělním zasedání přihlásila k prosazování vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů v politice. Uložila ministerstvu vnitra, aby do konce tohoto roku vypracovalo takový legislativní návrh, který zajistí alespoň 30% zastoupení žen, resp. mužů na kandidátních listinách politických stran pro volby do Poslanecké sněmovny ČR, krajských zastupitelstev a zastupitelstva hlavního města Prahy. Podle ministra pro lidská práva Michala Kocába zajistí kvóty na kandidátní listiny skutečnou realizaci volebního práva. Fórum 50 % tento krok vítá, ale nikoli bez výhrad.

Je totiž důležité upozornit, že i při stávajícím - nijak neregulovaném - systému se počet žen na kandidátních listinách pohybuje většinou mezi 20 a 30 %, v některých případech hranici 30 % překračuje. Problém je však v pozicích - ženy jsou umisťovány spíše na nevolitelná místa kandidátek. Proto velmi záleží na tom, jak bude zmíněný legislativní návrh formulován. Fórum 50 % považuje za podstatné, aby byla stanovena kvóta nejen na celkové zastoupení žen a mužů na kandidátkách, ale také na jejich pořadí - jinými slovy, stanovit, aby (například) v každé trojici byl/a alespoň jeden/na kandidát/ka opačného pohlaví. Tuto genderově neutrální kvótu používá  z českých stran Strana zelených, a to nejen pro sestavování kandidátek, ale také při volbách do vnitrostranických orgánů; v zahraničí jsou to například německá CDU, mnoho dalších evropských stran pak má 40% či jiné kvóty.

Fórum 50 % zároveň doporučuje, aby legislativní návrh obsahoval sankce v případě nedodržení "kvótového" pravidla. Ze zahraničních zkušeností se ukazuje, že pokud kvóty nejsou vynutitelné, politické strany mají tendenci pravidlo pro zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách nedodržovat. Proto jsou například ve Španělsku ty politické strany, jejichž  kandidátky nejsou sestaveny podle kvótového pravidla a které nedodrží termín na jejich opravu, volební komisí vyřazeny z voleb. Ve Francii jsou zase strany finančně penalizovány v případě 2% odchylky od kvóty.

Červnový průzkum veřejného mínění, jež pro Fórum 50 % realizovalo CVVM, ukázal, že česká veřejnost ve stále větší míře podporuje vyšší zastoupení žen v politice. Tři čtvrtiny dotázaných jsou přesvědčeny, že je zapotřebí aktivně podporovat vstup žen do politiky. Necelá polovina oslovených souhlasí se zavedením kvót pro žen a muže na křesla, 58 % pak souhlasí se zavedením kvót na kandidátních listinách.

Po letošních volbách do EP už podruhé za sebou kleslo zastoupení žen v české politice, přičemž průběžně zveřejňované kandidátní listiny pro podzimní volby do PSP ČR tento trend spíše potvrzují. Nejen statistiky, ale také existence překážek, jimž političky či kandidátky čelí, tak zpochybňují ideu pasivního volebního práva žen, rovných šancí mužů a žen a v konečném důsledku naplňování demokratických principů v České republice. Zavedení kvót na kandidátky proto při zachování principu svobodné volby pro voliče a voličky může zajistit vyrovnanější politickou reprezentaci s ohledem na zastoupení žen a mužů v populaci.

Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!