www.padesatprocent.cz › Vítězství veřejného zájmu v Litoměřicích

Vítězství veřejného zájmu v Litoměřicích

 (Nemocnice Litoměřice | zdroj: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz)
(Nemocnice Litoměřice | zdroj: Pavel Křivohlavý, 5plus2.cz)
Občané a občanky Litoměřic v referendu odmítli záměr rady města prodat litoměřickou nemocnici do soukromých rukou. Kauza prodeje nemocnice demonstruje celorepublikové genderové problémy na lokální úrovni. Na převod nemocnice by zřejmě nejvíce doplatily ženy vyššího věku.

S návrhem na prodej přišla rada města, která je složená z devíti členů, samých mužů. Fórum 50% se dlouhodobě zaměřuje na problém nízkého zastoupení žen v rozhodovacích funkcích a jeho důsledky. Ve spolupráci s Transparency International Česká republika v rámci projektu City Capture 2.0 sledujeme privatizaci veřejného zájmu na obecní úrovni, dozvěděli jsme se tak o kauze litoměřické nemocnice a zahájili spolupráci s místní občanskou veřejností.

Zdraví je oblast, ve které ČR vykazuje v mezinárodním srovnání úrovně rovnosti žen a mužů velmi dobré hodnocení. Jak dle Světového ekonomického fóra, tak dle Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Ani ve zdravotnictví není situace ideální, jak ukazuje např. pomalá humanizace porodnictví, avšak poměr kvality, rozsahu a dostupnosti zdravotní péče je ve srovnání s jinými zeměmi výborný.

Celkové velmi negativní hodnocení rovnosti žen a mužů ve zmíněných žebříčcích (82. místo dle Světového ekonomického fóra, 21. místo v rámci zemí EU) je dáno nízkým zastoupením žen v rozhodovacích pozicích, zejména v politice, a nerovným odměňováním.

Ženy v ČR využívají zdravotnických služeb více než muži, vyplývá to z dat zdravotních pojišťoven a hlavním důvodem je vyšší věk dožití. Ve věku nad 85 let tvoří ženy 70 % populace ČR (ČSÚ). Obava, že převod důležité nemocnice z veřejných do soukromých rukou může v budoucnu vyústit k omezování dostupnosti zdravotnických oborů, které nejsou ziskové, je na místě. Stejně tak je na základě dat zdravotních pojišťoven na místě obava, že by to poškodilo více pacientky, než pacienty. Pro ženy je těžší zaplatit si soukromou zdravotní péči, neboť pobírají v průměru o pětinu nižší mzdy i důchody. Situace matek samoživitelek nebo žen výrazně vyššího věku je tak palčivá, že můžeme mluvit o fenoménu feminizace chudoby.

Kauza prodeje Litoměřické nemocnice demonstruje celorepublikové genderové problémy na lokální úrovni. Na převod nemocnice by nejpravděpodobněji doplatily ženy vyššího věku a s návrhem na prodej přišla rada města, která má devět členů, samé muže. Záměr prodat nemocnici nebyl vedením města rozumně zdůvodněn. Nedává smysl ani ekonomicky, protože celková bilance nemocnice je zisková.

Hlasovat přišlo celkem 10 108 občanů a občanek, což představuje 52,3 % oprávněných osob ve městě. Naprostá většina, tj. 95,9 % hlasujících se vyslovila pro ponechání nemocnice ve veřejných rukou. Dobré hodnocení ČR z hlediska rovnosti žen a mužů v oblasti zdraví není žádnou samozřejmostí, netransparentní privatizační záměry zdravotnických zařízení jej ohrožují. Uznání za důslednou obhajobu veřejného zájmu patří především hlavní iniciátorce referenda vedoucí sestře Aleně Rožcové a jejím spolupracovníkům a spolupracovnicím z řad zaměstnanců nemocnice i občanů Litoměřic.

Prohlášení Transparency International Česká republika ke kauze.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!