www.padesatprocent.cz › Ve volbách bylo zvoleno historicky nejvíce žen! Bude to stačit?

Ve volbách bylo zvoleno historicky nejvíce žen! Bude to stačit?

Přinášíme podrobné analýzy voleb z hlediska zastoupení žen a mužů.

Volby do zastupitelstev měst a obcí

Do zastupitelstev měst a obcí bylo zvoleno 29 % žen, což je největší podíl v historii. Komunální úroveň je jedinou, kde se podíl kandidujících i zvolených žen volby od voleb zvyšuje. Problém je však v tom, že tempo tohoto růstu se zpomaluje a stagnuje. A tak zatímco konci devadesátých a začátku nultých let byl nárůst v jednotkách procentních bodů, v posledních letech jsou změny spíše kosmetické. V roce 2014 bylo zvoleno 21,7 % žen, v roce 2018 28 % a letos 29 %. 

Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %

Volbami to ale nekončí. Zajímavé bude sledovat i povolební jednání a obsazování obecních a městských rad stejně jako volbu do starostovských či primátorských pozic. Ve vedení měst a obcí je totiž podíl žen zpravidla nižší než v zastupitelstvech.

Podrobnější informace a data najdete v naší analýze výsledků voleb do zastupitelstev měst a obcí 2022 z hlediska zastoupení žen.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

I v senátních volbách se letos ženám dařilo. Mezi zvolenými tvoří celou třetinu, což z dosavadního vývoje velmi výrazně vybočuje. Jak však ukazuje následující graf – úspěch žen v jedněch volbách ještě neznamená, že v následujících letech nebude docházet naopak k poklesu. Navíc se v horní komoře projevují pomaleji, jelikož se vždy obměňuje jen třetina mandátů. A tak se celkové zastoupení žen v následujícím funkčním období zvýší jen v řádu jednotek procentních bodů – ze 14,8 % na 18,5 % (což je stejná hodnota jako po volbách v letech 2010 a 2014).

Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %

Stejně jako v případě komunální úrovně i v Senátu bude zajímavé sledovat další vývoj situace. Odrazí se úspěch žen ve volbách i ve složení vedení Senátu? Jeho předsedou je aktuálně znovu zvolený senátor Miloš Vystrčil a ze čtyř místopředsednicých postů je jen jeden obsazen ženou, senátorkou Jitkou Seitlovou.

Podrobnější informace a data najdete v naší analýze výsledků voleb do Senátu PČR v roce 2022 z hlediska zastoupení žen.

 

Analýzy byly zpracovány v rámci projektu "Spoluprací k úspěchu – Podpora zapojení žen do komunální politiky" financovaného z Operačního programu Zaměstnanost reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011610.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!