www.padesatprocent.cz › V Senátu zasedne méně žen. Zlepšení mohou přinést pouze systémové změny

V Senátu zasedne méně žen. Zlepšení mohou přinést pouze systémové změny

Jak se po volbách změnilo zastoupení žen v Senátu? Jaký vliv měly preferenční hlasy na zastoupení žen v krajských zastupitelstvech? Čtěte v naší tiskové zprávě či kompletní analýze voleb z genderového hlediska.

Praha, 21.10.2012

TZ: V Senátu zasedne méně žen. Zlepšení mohou přinést pouze systémové změny.

Počet senátorek se po volbách snížil z 15 na 14, jejich celkové zastoupení tedy kleslo z 18,5 na 17,3 %. Ve volebním klání si však ženy vedly dobře – jejich poměr mezi zvolenými je vyšší než mezi nominovanými. Ženy uspěly i v krajských volbách: jejich zastoupení vzrostlo na 19,7 %.

V nově zvolené horní komoře zasedne celkem 14 senátorek. Nově zvoleny byly: Milada Emmerová (ČSSD) za obvod Rokycany, Eva Syková (ČSSD) za Prahu 4, Daniela Filipiová (ODS) za Prahu 8, Eliška Wagnerová (SZ) za obvod Brno-město a Božena Sekaninová (ČSSD) za volební obvod Prostějov. Daniela Filipiová pak dostala celkově nejvíce hlasů ze všech senátorů, volilo ji více než 19 tisíc lidí. Příčinou tohoto úspěchu byl však fakt, že proti ní kandidoval Jiří Dolejš z KSČM, což zmobilizovalo velké množství voličů a voliček. Ženy byly celkově úspěšné, neboť nominováno jich bylo méně než pětina, zvoleno však zhruba čtvrtina.

„Po prvním kole byla dokonce šance na zvýšení zastoupení žen, jelikož ženské kandidátky se do druhého kola probojovaly přesně ve třetině všech obvodů, a to i přesto, že jich bylo nominováno pouze 18 %. Ke zlepšení však nedošlo především kvůli volebnímu neúspěchu KSČM, která měla ve druhém kole čtyři kandidátky, ale neuspěla žádná z nich,“ vysvětluje Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 %.

V krajských volbách vzrostl podíl zvolených žen na 19,7 %. Velký vliv na volební úspěch žen měla regionální sdružení, která byla ochotnější nominovat ženy (a umisťovat je na přední místa kandidátních listin) než velké strany. Dalším faktorem byl úspěch levicových stran, resp. neúspěch stran pravicových, které do voleb vyslaly výrazně méně žen. Mírně v neprospěch žen tentokrát zafungovalo preferenční hlasování. Ačkoli v některých obvodech ženám preferenční hlasy pomohly (Vysočina, Moravskoslezský kraj), ve většině případů na zastoupení žen vliv neměly, případně jim 1 mandát ubraly.

Potvrzuje se stále totéž - velké strany nejsou ochotné ženy do voleb nominovat a umisťovat je na volitelná místa kandidátních listin. Jak jsme upozorňovaly již po tzv. kroužkovací revoluci ve volbách do Sněmovny v roce 2010, nelze spoléhat ani na preferenční hlasování. Tyto volby jasně ukázaly, že ke změně současného stavu, kdy je politika zhruba z 80 % dominována muži, povedou pouze systémová opatření v podobě kvót určujících minimální zastoupení a umístění obou pohlaví na kandidátních listinách,“ doplňuje Smiggels Kavková.

Kompletní genderové analýzy výsledků voleb naleznete na webu Fóra 50 %: https://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/analyza_volby_2012_vysledky.pdf

Tisková zpráva ke stažení: V Senátu zasedne méně žen. Zlepšení mohou přinést pouze systémové změny

Kontakt: Jana Smiggels Kavková, kavkova@padesatprocent.cz, + 774 411 151


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen