www.padesatprocent.cz › V Pardubicích proběhnou akce k tématu korupce a rovnost žen a mužů

V Pardubicích proběhnou akce k tématu korupce a rovnost žen a mužů


Společně s Transparency International ČR vás srdečně zveme do Pardubic na workshop a seminář pro politickou reprezentaci, úředníky a úřednice i občansky aktivní veřejnost.

Ve dnech 22. a 23. 1. proběhnou v Pardubicích dvě akce zaměřené na spojitost mezi korupcí a rovností žen a mužů, které organizuje Fórum 50 % společně s Transparency International Česká republika v rámci projektu City Capture 2.0 podpořeného Nadací Open Society Institute.

Workshop Otevřené město je určen především pro komunální a krajské politiky a političky, zastupitele a zastupitelky, úředníky a úřednice města či kraje, ale i další zájemkyně a zájemce z řad široké veřejnosti. Cílem workshopu je představit a propojit témata transparentnosti, protikorupčních opatření a rovnosti žen a mužů na úrovni samospráv.

Seminář Jak se účinně bránit a prosadit? je určen především občanům a občankám se zhoršeným přístupem k rozhodování, kteří a které vidí ve svém městě či kraji problém, snaží se na něj upozorňovat, ale jejich hlas je přehlížen, znevažován či podceňován. Seminář interaktivní formou představí, jak se bránit nejčastějším dominačním technikám, jak se nenechat odradit v prosazování veřejného zájmu a demokratických principů jako jsou právo na informace, rovnost žen a mužů a jim podobných.

Na obou akcích bude zajištěno drobné občerstvení.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!